Thông báo kế hoạch tăng cường tuyên truyền giáo dục ATGT cho HSSV trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 năm 2019