Kế hoạch tổ chức “Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp” đợt 1 năm 2018


Kế hoạch tổ chức “Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp” đợt 1 năm 2018

22/05/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1589/KH - ĐHCNGTVT

                      Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2018

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

                   Tổ chức “Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp” đợt 1 năm 2018                        

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 và kết quả xét tốt nghiệp năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức “Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp” đợt 1 năm 2018 nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Tại CSĐT Vĩnh Yên: Thứ Tư, ngày 20/6/2018 tại Hội trường lớn

- Tại CSĐT Hà Nội: Thứ Sáu, ngày 22/6/2018 tại Hội trường lớn

2. Thành phần tham dự

- Đại biểu Nhà trường: Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Bộ môn chuyên ngành, GVCN các lớp có sinh viên tốt nghiệp và các sinh viên tốt nghiệp.

- Đại biểu khách mời: Đại diện các Công ty, doanh nghiệp tuyển dụng (nếu có).

3. Nội dung chương trình 

Thời gian

Nội dung

8h00 – 8h30

  Đón tiếp đại biểu

8h30 – 8h40

  Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu

8h40 – 8h45

  Phát biểu chúc mừng của Lãnh đạo Nhà trường

8h45 – 9h00

  Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp và Quyết định khen thưởng sinh viên đạt thành  tích cao trong học tập toàn khóa.

9h00 - 9h10

  Phát biểu của đại diện sinh viên tốt nghiệp.

9h10 – 10h30

  Trao bằng cho các tân Kỹ sư, Tân cử nhân

10h30 – 10h40

  Bế mạc chương trình;

  Chụp ảnh lưu niệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác sinh viên:

- Chuẩn bị nội dung, kịch bản chi tiết và tổ chức chương trình;

- Chuẩn bị Quyết định khen thưởng, giấy khen;

- Triển khai nội dung kế hoạch tới các đơn vị trong toàn trường; GVCN và các lớp sinh viên.

- Chuẩn bị lễ phục và tổ chức chụp ảnh lưu niệm phục vụ nhu cầu sinh viên.

- Chuẩn bị hồ sơ trả cho sinh viên tốt nghiệp.

2. Phòng Đào tạo:  Chuẩn bị và tổ chức phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ GDTC - GDQPAN và bảng điểm.

3. Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên: Tổ chức lực lượng sinh viên tình nguyện, lễ tân và phối hợp phòng Công tác sinh viên trong quá trình tổ chức chương trình.

4. Phòng Hành chính quản trị:

- Chuẩn bị hội trường, âm thanh ánh sáng, hoa, nước uống; bố trí nhân viên thường trực hội trường, điều chỉnh âm thanh, ánh sáng…

- Thiết kế và in market theo mẫu đã được duyệt.

5. Phòng Tài chính – Kế toán: Chuẩn bị kinh phí tổ chức chương trình.

6. Các Khoa, Trung tâm, Bộ môn chuyên ngành và GVCN:

- Phổ biến, triển khai nội dung kế hoạch tới các lớp sinh viên; Ổn định chỗ ngồi của lớp sinh viên và duy trì trật tự trong suốt buổi Lễ bế giảng.

- Tổ chức cho sinh viên tham dự chương trình; tăng cường quản lý, hướng dẫn sinh viên tham dự chương trình.

7. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo: Chuẩn bị phiếu khảo sát các doanh nghiệp; sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và sau tốt nghiệp.

8. Trung tâm công nghệ thông tin: có trách nhiệm chuẩn bị điều kiện về kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, quay phim, chụp ảnh viết bài, đăng báo, tuyên truyền về các hoạt động của buổi lễ.

9.  Đối với sinh viên nhận bằng tốt nghiệp: Sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp cần hoàn thành các thủ tục với Thư viện, Ký túc xá, phòng Tài chính - Kế toán, các Khoa, Bộ môn và các đơn vị chức năng trong Trường.

- Sinh viên mang theo Chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên; tập trung từ 7h00’ để làm các thủ tục cần thiết; kiểm tra chính xác các thông tin; điền thông tin và ký xác nhận khi nhận bằng tốt nghiệp.

- Trang phục trang trọng, lịch sự (nam mặc quần âu, sơ mi trắng, cavat; nữ mặc quần âu, áo trắng và khuyến khích nữ mặc áo dài truyền thống).

10. Đối với Cơ sở đào tạo Thái Nguyên căn cứ tình hình thực tế của cơ sở chủ động triển khai kế hoạch.

Nhà trường yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường triển khai theo đúng kế hoạch.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Lưu VT, CTSV.                            

KT. HIỆU TRƯ­ỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

  PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long

 

MỘT SỐ CHỈ DẪN ĐỐI VỚI SINH VIÊN

TRONG NGÀY DỰ LỄ BẾ GIẢNG VÀ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

   Để buổi Lễ diễn ra trang trọng, nghiêm túc, Ban tổ chức yêu cầu các sinh viên đến dự thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

     1. Thời gian: Có mặt đúng 7h30 tại Hội trường lớn để nghe phổ biến kế

hoạch và một số hướng dẫn trong Lễ bế giảng.

     2. Trang phục: Quần âu, áo sơ mi thắt cavat, đi giày đối với nam, áo dài hoặc váy công sở đối với nữ.

     3. Thái độ: nghiêm cấm các hành vi thiếu văn hóa, hút thuốc trong buổi Lễ.

     4. Dự lễ bế giảng:

          - Đúng 8h00 sinh viên có mặt đầy đủ trong Hội trường để dự khai mạc, ngồi theo vị trí Ban tổ chức bố trí;

          Chú ý:

          - Các lớp và cá nhân có nhu cầu riêng mượn lễ phục để chụp ảnh lưu niệm ngày bế giảng, đăng ký với Phòng Công tác SV (P104H3);

          - Sinh viên được mời gia đình đến dự lễ bế giảng, chụp ảnh lưu niệm.