Hội nghị Đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng năm học 2018 - 2019


Hội nghị Đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng năm học 2018 - 2019

12/04/2019

Thực hiện Chương trình công tác sinh viên năm học 2018 - 2019 của Trường Đại học Công nghệ GTVT và Quy chế dân chủ trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nhằm đảm bảo thông tin hai chiều giữa các bạn sinh viên với lãnh đạo Nhà trường. Đồng thời Nhà trường nắm bắt tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những ý kiến đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

Chiều ngày 11/4/2019, Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cơ sở đào tạo “Đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng năm học 2018 – 2019”. Đến dự Hội nghị đối thoại trực tuyến có PGS.TS. Đào Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Vũ Ngọc Khiêm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Cao Công Ánh – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tới dự Hội nghị còn có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, BCH Công đoàn; BCH Đoàn thanh niên – Hội sinh viên; Các thầy cô là lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm và các đơn vị chức năng trong trường; các thầy cô GVCN – CVHT và đông đảo các bạn sinh viên đại diện cho các lớp đang học tập tại 3 cơ sở đào tạo.

Lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tại 3 cơ sở đào tạo đã giải đáp các ý kiến, đề xuất của sinh viên tập trung vào những nội dung sau: Công tác tổ chức dạy và học, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học của sinh viên; những vấn đề liên quan đến môi trường sư phạm, đời sống sinh viên như: văn hóa ứng xử trong Nhà trường, KTX, nhà ăn, nhà gửi xe, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động ngoại khóa; những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, học phí, học bổng của người học; trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong giải quyết các thủ tục liên quan đến sinh viên.

Thông qua buổi đối thoại, Nhà trường nắm bắt được tư tưởng của sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo môi trường cho sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.