Thông báo về việc Đăng kí học kì chính 1 - Năm học 2019 - 2020 - ĐHCQ - HN


Thông báo về việc Đăng kí học kì chính 1 - Năm học 2019 - 2020 - ĐHCQ - HN

31/07/2019

1. Học kỳ chính 1 - năm học 2019 - 2020 bắt đầu từ ngày 05/8/2019.

2. SV đăng kỳ học bằng bản cứng với đầy đủ chữ ký (in hai mặt, theo đúng mẫu đính kèm) và nộp về phòng Đào tạo - 206H3 trước 17h00 ngày 08/8/2019. Chú ý:

    - Với những học phần đã ghi trong sheet “KH” (của từng lớp), SV chỉ phải đăng ký trên bản cứng, phòng Đào tạo sẽ đăng ký trên trang qldt cho SV và rà soát lại việc đăng kí căn cứ vào bản cứng lớp đã nộp. Với những lớp không nộp bản cứng đúng hạn, GVCN-CVHT sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học của SV lớp mình phụ trách;

     - Với những học phần theo kế hoạch sẽ học trong học kỳ chính 1 - năm học 2019 – 2020 nhưng SV đã đăng kí học vượt từ trước, nếu SV muốn học lại hoặc học cải thiện các học phần đó thì phải đăng kí theo hướng dẫn ở mục 3.

     - Trước khi nộp bản cứng về phòng Đào tạo, GVCN-CVHT và cán bộ lớp phải rà soát lại cẩn thận về các học phần đã đăng ký (Tên học phần, mã học phần, số lượng học phần...), những SV không đăng ký học phải ghi rõ lý do trong cột Ghi chú;

     - SV phải tự mình kiểm tra và ký vào phần đăng ký của mình trên bản cứng, không được phép ký hộ hoặc ký thay;

     - SV có thể xem cụ thể tiến độ học của từng học phần trong sheet “KH”;

     - Theo đề xuất của Bộ môn KTXD, một số học phần của các lớp 68DCKX21, 22 sẽ học trong kì phụ (SV xem chi tiết trong sheet “KH”).

     - Những lớp chỉ còn phải làm Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp không phải nộp bản cứng đăng kí.

3. Trong trường hợp muốn HỌC GHÉP với lớp khác để học bù, học vượt, học cải thiện, học lại trong học kỳ chính, SV sẽ đăng ký bằng bản cứng theo TẬP THỂ LỚP (theo mẫu đính kèm, mỗi lớp chỉ nộp 01 lần duy nhất) và nộp về phòng Đào tạo 206H3 trước 17h00 ngày 07/8/2019. Chú ý:

     - Kiểm tra kĩ thông tin cá nhân, đăng kí đúng mã học phần, số SV hiện có và tiến độ học của lớp đăng kí học ghép...;

     - Trong thời gian chưa có kết quả đăng kí trên hệ thống, SV vẫn tạm thời học theo lớp đã đăng kí để đảm bảo tiến độ học cho đến khi có kết quả đăng kí cuối cùng.

    - Những SV đã đủ điểm và hoàn thiện các chứng chỉ theo quy định đang chờ xét tốt nghiệp không được phép đăng kí học cải thiện, phòng Đào tạo không giải quyết việc HỦY học phần cũng như HOÃN xét tốt nghiệp với những SV cố tình vi phạm.

4. Từ ngày 19/8/2019 đến 17h00 ngày 20/8/2019, SV kiểm tra lại các học phần học trong học kỳ chính 1 - năm học 2019 - 2020 đã được đăng ký trong tài khoản cá nhân trên trang qldt (bao gồm tất cả các học phần đã đăng kí trong mục 2 và mục 3), nếu thấy có sai sót phải phản ánh lại về phòng Đào tạo – 206H3 trước 17h00 ngày 23/8/2019YÊU CẦU SINH VIÊN CHỤP LẠI ẢNH MÀN HÌNH CÁC HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÍ THÀNH CÔNG (thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân và các học phần đã được đăng kí).

 5. Thời khóa biểu học kỳ chính 1 - năm học 2019 – 2020 sẽ được thông báo trên trang qldt.utt.edu.vn trước ngày 04/8/2019.

6. Dự kiến đến gần cuối tháng 8/2019 sẽ có thông báo về đăng kí học kì phụ (dự kiến học từ tháng 9/2019, học vào buổi tối và cả ngày thứ 7, Chủ nhật dành cho SV học lại và cải thiện). Những SV có nhu cầu nên tự tập hợp sẵn danh sách và đề xuất lịch học để khi có thông báo là kịp triển khai luôn.