Thông báo v/v Đăng kí thi cải thiện - Đợt tháng 2/2020


Thông báo v/v Đăng kí thi cải thiện - Đợt tháng 2/2020

02/12/2019

ĐỢT THI CẢI THIỆN DỰ KIẾN DIỄN RA TRONG THÁNG 2/2020.

A. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÍ NHƯ SAU:

1. SV đăng kí và nộp tiền theo lớp

          + SV chỉ được đăng kí thi cải thiện những học phần mới thi 01 lầnđiểm học phần đạt điểm C, D+ và D.

          + Đợt này tổ chức thi cải thiện điểm cho TẤT CẢ CÁC HỌC PHẦN KỂ TỪ ĐẦU KHÓA HỌC.

           + Những SV đã đủ điều kiện tốt nghiệp KHÔNG được phép đăng kí thi.

2. Nộp danh sách đăng kí (bản cứng - đề nghị in 2 mặt với đầy đủ chữ ký theo mẫu, chú ý không được ký hộ hoặc ký thay) và tiền về phòng 206H3 từ 09/12/2019 đến 17h00 ngày 11/12/2019.

3. Gửi bản mềm vào hòm thư minhtq@utt.edu.vn trước 17h00 ngày 11/12/2019, trong đó:

          + Phần Tiêu đề (Subject) ghi là: TC220-“TênLớp”, ví dụ: TC220-67DCHTA1. Tên file gửi cũng đặt giống như vậy.

          + Phần nội dung thư: Ghi các chú ý và đề xuất (nếu có).

          + Chú ý: tất cả các lớp đã đăng kí đều phải gửi file mềm (tên file mềm và tiêu đề thư phải đặt đúng theo quy định ở trên, nội dung file mềm phải khớp với bản cứng đã nộp và phải sử dụng đúng file mẫu để đăng kí, XEM KĨ NỘI DUNG FILE TRƯỚC KHI GỬI, CHỈ NHẬN FILE GỬI ĐẦU TIÊN, KHÔNG CẬP NHẬT CÁC FILE SAU) nếu không có thể sẽ không có tên trong danh sách thi.

B. CHÚ Ý:

          + Những SV không đủ điều kiện đăng kí thi cải thiện nhưng vẫn cố tình vi phạm sẽ không được công nhận điểm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng kí của bản thân.

            + SV khi đăng kí cần kiểm tra kĩ về Thông tin học phần mà mình đăng kí (Tên học phần, mã học phần).

          + SV kiểm tra lại kết quả đăng kí (xem học phần mình đăng kí có tổ chức thi không, tên mình đã có trong danh sách thi chưa...) vào ngày 19/12/2019.

           + SV có thể liên hệ phòng Đào tạo (206H3) để được trợ giúp và giải đáp thắc mắc (trước ngày 11/12/2019).

           + Những SV không đăng kí sẽ chuyển sang đợt sau (dự kiến vào tháng 8/2020).

           + SV CẦN THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI ĐỂ CẬP NHẬT THÊM THÔNG TIN.

File đính kèm