Tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học


Tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học

Ngày đăng : 10/11/2015

- Ngày 01 tháng 11 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

- Ngày 30 tháng 10 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 65/2007/QĐ-BGDĐT

- Ngày 04 tháng 3 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Văn bản hợp nhất số 06 /VBHN-BGDĐT, hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại...
Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại...

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại học (Nghị định 73/2015/NĐ-CP)

Tin mới nhận

Lịch thi lại dự kiến học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy
Lịch thi lại dự kiến học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy

Lịch thi lại dự kiến học kỳ 2 - 2016 -2017 Hệ Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học liên thông
Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học liên thông

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 67 hệ đại học liên thông

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 64 hệ đại học chính quy
Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 64 hệ đại học chính quy

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 64 hệ đại học chính quy

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 65 hệ đại học chính quy
Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 65 hệ đại học chính quy

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 65 hệ đại học chính quy

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 66 hệ đại học ,cao đẳng chính quy
Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 66 hệ đại học ,cao đẳng chính quy

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2016 -2017 Khóa 66 hệ đại học ,cao đẳng chính quy