Tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học


Tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học

Ngày đăng : 10/11/2015

- Ngày 01 tháng 11 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

- Ngày 30 tháng 10 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 65/2007/QĐ-BGDĐT

- Ngày 04 tháng 3 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Văn bản hợp nhất số 06 /VBHN-BGDĐT, hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại...
Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại...

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại học (Nghị định 73/2015/NĐ-CP)

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 28/03/2017
Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 28/03/2017

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 28/03/2017

Danh sách thi lại học kỳ 1-2016-2017- Khóa 67 ngày 28/03/2017
Danh sách thi lại học kỳ 1-2016-2017- Khóa 67 ngày 28/03/2017

Danh sách thi lại học kỳ 1-2016-2017- Khóa 67 ngày 28/03/2017

Danh sách phòng thi lại CC65 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/03/2017
Danh sách phòng thi lại CC65 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/03/2017

Danh sách phòng thi lại CC65 học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/03/2017

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 27/03/2017
Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 27/03/2017

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 27/03/2017

Lịch thi lại kỳ phụ - Đợt học 9 và Đợt học 12 - Học Kỳ 1 - 2016 - 2017
Lịch thi lại kỳ phụ - Đợt học 9 và Đợt học 12 - Học Kỳ 1 - 2016 - 2017

Lịch thi lại kỳ phụ - Đợt học 9 và Đợt học 12 - Học Kỳ 1 - 2016 - 2017