Tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học


Tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường đại học

Ngày đăng : 10/11/2015

- Ngày 01 tháng 11 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học.

- Ngày 30 tháng 10 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 65/2007/QĐ-BGDĐT

- Ngày 04 tháng 3 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Văn bản hợp nhất số 06 /VBHN-BGDĐT, hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại...
Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại...

Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng Cơ sở giáo dục đại học (Nghị định 73/2015/NĐ-CP)

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 24,25/05/2018
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 24,25/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 24,25/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 24/05/2018
Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 24/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 24/05/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình - update 21/05/2018
Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình - update 21/05/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình - update 21/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 23/05/2018
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 23/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 23/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 23/05/2018
Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 23/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 23/05/2018