2015-2016
Ngày đăng : 01/11/2016

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 9 - học kỳ 1 - 2016 - 2017 - ngày 01,02/11/2016

Ngày đăng : 30/10/2016

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 9 - học kỳ 1 - 2016 - 2017 - ngày 31/10/2016

Ngày đăng : 27/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 29/10/2016 - Hệ Đại Học liên thông

Ngày đăng : 24/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 24/10/2016

Ngày đăng : 22/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 23/10/2016

Ngày đăng : 21/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/10/2016

Ngày đăng : 21/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 21/10/2016

Ngày đăng : 20/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 20/10/2016

Ngày đăng : 19/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 19/10/2016

Ngày đăng : 18/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 18/10/2016

Ngày đăng : 16/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 17/10/2016

Ngày đăng : 15/10/2016

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2016 -2017 - Đợt 1 ngày 17/10/2016

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 01/08/2017
Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 01/08/2017

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 01/08/2017

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 31/07/2017
Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 31/07/2017

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 2 - HK2 - 2016 - 2017 - ngày 31/07/2017

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 -2017
Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 -2017

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 -2017

Bản xét thử tốt nghiệp sinh viên khóa 64 khoa CNTT
Bản xét thử tốt nghiệp sinh viên khóa 64 khoa CNTT

Bản xét thử tốt nghiệp sinh viên khóa 64 khoa CNTT

Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017
Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017

Lịch thi dự kiến kỳ phụ đợt 7 - HK 2 - 2016 - 2017