2015-2016
Ngày đăng : 01/11/2016

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 9 - học kỳ 1 - 2016 - 2017 - ngày 01,02/11/2016

Ngày đăng : 30/10/2016

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 9 - học kỳ 1 - 2016 - 2017 - ngày 31/10/2016

Ngày đăng : 27/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 29/10/2016 - Hệ Đại Học liên thông

Ngày đăng : 24/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 24/10/2016

Ngày đăng : 22/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 23/10/2016

Ngày đăng : 21/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/10/2016

Ngày đăng : 21/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 21/10/2016

Ngày đăng : 20/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 20/10/2016

Ngày đăng : 19/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 19/10/2016

Ngày đăng : 18/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 18/10/2016

Ngày đăng : 16/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 17/10/2016

Ngày đăng : 15/10/2016

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2016 -2017 - Đợt 1 ngày 17/10/2016

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 03/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 03/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 03/06/2017

Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần
Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHCN GTVT ban hành Quyết định số 1528/QĐ-ĐHCNGTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần của Trường...

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 02/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 02/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 02/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 01/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 01/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 01/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 31/05/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 31/05/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 31/05/2017