2015-2016
Ngày đăng : 01/11/2016

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 9 - học kỳ 1 - 2016 - 2017 - ngày 01,02/11/2016

Ngày đăng : 30/10/2016

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 9 - học kỳ 1 - 2016 - 2017 - ngày 31/10/2016

Ngày đăng : 27/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 29/10/2016 - Hệ Đại Học liên thông

Ngày đăng : 24/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 24/10/2016

Ngày đăng : 22/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 23/10/2016

Ngày đăng : 21/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/10/2016

Ngày đăng : 21/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 21/10/2016

Ngày đăng : 20/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 20/10/2016

Ngày đăng : 19/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 19/10/2016

Ngày đăng : 18/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 18/10/2016

Ngày đăng : 16/10/2016

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 17/10/2016

Ngày đăng : 15/10/2016

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2016 -2017 - Đợt 1 ngày 17/10/2016

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 23/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 23/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 23/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 22/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 22/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 22/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 21/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 21/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 21/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 20/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 19/09/2017 - Đại học , cao đăng chính quy