Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 7 - HK2-2018-2019 - ngày 04/08/2019