ĐIỂM TỔNG HỢP
Ngày đăng : 05/03/2019

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp hệ đợt tháng 3/2019

Ngày đăng : 23/12/2018

Danh sách chính thức xét nhận đồ án tốt nghiệp hệ Đại Học Chính Quy K65 - Công Trình - Đợt tháng 12/2018

Ngày đăng : 03/11/2018

Danh sách chính thức xét tốt nghiệp hệ Đại Học Chính Quy - Đợt tháng 10/2018

Ngày đăng : 30/10/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp hệ Đại Học Chính Quy - Đợt tháng 10/2018

Ngày đăng : 15/08/2018

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 67,68 Hệ Cao Đẳng Chính Quy

Ngày đăng : 10/08/2018

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 68 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 10/08/2018

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 65 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 10/08/2018

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 66 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 10/08/2018

Danh sách điểm học kỳ 2 - 2017 - 2018 - Khóa 67 Đại Học Chính Quy

Ngày đăng : 30/07/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp Cao Đẳng Chính Quy - Đợt ngày 30/07/2018

Ngày đăng : 13/07/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp khóa 65 - Đại Học Chính Quy - Đợt 2 -16/07/2018

Ngày đăng : 13/07/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp khóa 63 - Đại Học Chính Quy - Đợt 2 -13/07/2018

Tin tức

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019
[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)
Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019