Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo


Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Ngày đăng : 10/11/2015

DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC PHÒNG ĐBCLĐT

STT   Họ và tên Giới tính Ngày sinh Học vị Chức vụ Công việc
1 TẠ THẾ ANH Nam 06/5/1976 Th.s Trưởng phòng Phụ trách chung các hoạt động
Trực tiếp phụ trách Công tác Khảo thí
2 PHẠM VĂN HUỲNH Nam 13/9/1974 TS Phó trưởng phòng Phụ trách Công tác Đảm bảo chất lượng
3 CHU THỊ THU HẰNG Nữ 01/9/1975 CN   Công tác khảo thí:
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
- Quản lý điểm thi
4 TRIỆU ĐÌNH MẠNH Nam 28/12/1983 KS   Công tác khảo thí: 
- Tổ chức và điều hành công tác khảo thí;
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
5 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG Nam 26/7/1983 KS   Công tác khảo thí:
- Ứng dụng CNTT trong quản lý công tác khảo thí và phục vụ ĐBCL
- Lập kế hoạch, danh sách thi, quản lý đề thi...
6 CAO XUÂN  HOÀNG Nam 29/11/1983 CN   Công tác khảo thí:
- Điều hành công tác khảo thí;
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
7   NHỮ THỊ VIỆT DUNG Nữ 27/11/1984 Th.s   Công tác ĐBCL:
- Lập kế hoạch ĐBCL;
- Thu thập, xử lý dữ liệu ĐBCL
8   PHẠM THỊ THU HẰNG Nữ 12/7/1987 CN   Công tác khảo thí:
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
- Quản lý điểm thi
9 PHẠM CAO CƯỜNG Nam 16/2/1988 CN  

Công tác khảo thí:
- Quản lý, giao nhận Hồ sơ thi
- Quản lý điểm thi

10   DƯƠNG QUỲNH ANH Nữ 23/2/1990 CN   Công tác ĐBCL:
- Lập kế hoạch ĐBCL;
- Thu thập, xử lý dữ liệu ĐBCL
11   ĐẶNG AN PHƯƠNG Nam 29/12/1990 CN   Công tác khảo thí:
- Ứng dụng CNTT trong quản lý công tác khảo thí và phục vụ ĐBCL
- Lập kế hoạch, danh sách thi, quản lý đề thi...

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Quyết định thành lập Phòng ĐBCLĐT
Quyết định thành lập Phòng ĐBCLĐT

Quyết định số 121/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014 về việc thành lập Phòng ĐBCLĐT

Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD
Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD

Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo
Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Giới thiệu về Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 02/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 02/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 02/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 01/06/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 01/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 01/06/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 31/05/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 31/05/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 31/05/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 30/05/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 30/05/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2016 2017 - ngày 30/05/2017

Thông báo điều chỉnh lịch thi một số môn .
Thông báo điều chỉnh lịch thi một số môn .

Thông báo điều chỉnh lịch thi một số môn .