Quyết định thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo


Quyết định thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Ngày đăng : 10/11/2015

Ngày 13 tháng 01 năm 2014, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 121/QĐ-ĐHCNGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Phòng được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1406/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 09/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo
Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD
Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD

Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Giới thiệu về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Tin mới nhận

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 22/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 22/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 22/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 21/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 21/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 21/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 20/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 20/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 20/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 17/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 17/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 17/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 16/06/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 16/06/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI KÌ 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 16/06/2018