Quyết định thành lập Phòng ĐBCLĐT


Quyết định thành lập Phòng ĐBCLĐT

Ngày đăng : 10/11/2015

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập ngày 13/01/2014 theo Quyết định số 121/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo
Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD
Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD

Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo
Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Giới thiệu về Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/02/2017
Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/02/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 28/02/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/02/2017
Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/02/2017

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 ngày 27/02/2017

Lịch thi lại chính thức học kỳ 1 - 2016 -2017 hệ Đại Học , Cao đẳng chính quy .
Lịch thi lại chính thức học kỳ 1 - 2016 -2017 hệ Đại Học , Cao đẳng chính quy .

Lịch thi lại chính thức học kỳ 1 - 2016 -2017 hệ Đại Học , Cao đẳng chính quy .

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017  Khóa 65
Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 65

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 65

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017  Khóa 64
Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 64

Danh sách điểm học kỳ 1 - 2016 -2017 Khóa 64