Quyết định thành lập Phòng ĐBCLĐT


Quyết định thành lập Phòng ĐBCLĐT

Ngày đăng : 10/11/2015

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập ngày 13/01/2014 theo Quyết định số 121/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo
Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Danh sách Cán bộ, viên chức Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD
Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD

Công đoàn Phòng ĐBCLĐT và TTGD

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo
Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Giới thiệu về Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo

Tin mới nhận

Danh sách thi lại học kỳ phụ HK1 2016 2017 ngày 30/03/2017
Danh sách thi lại học kỳ phụ HK1 2016 2017 ngày 30/03/2017

Danh sách thi lại học kỳ phụ HK1 2016 2017 ngày 30/03/2017

Danh sách thi lại học kỳ 1-2016-2017 ngày 30/03/2017 - Khóa 67 và CC65
Danh sách thi lại học kỳ 1-2016-2017 ngày 30/03/2017 - Khóa 67 và CC65

Danh sách thi lại học kỳ 1-2016-2017 ngày 30/03/2017 - Khóa 67 và CC65

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 30/03/2017
Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 30/03/2017

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 30/03/2017

Danh sách thi lại học kỳ 1-2016-2017 ngày 29/03/2017
Danh sách thi lại học kỳ 1-2016-2017 ngày 29/03/2017

Danh sách thi lại học kỳ 1-2016-2017 ngày 29/03/2017

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 29/03/2017
Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 29/03/2017

Danh sách phòng thi cải thiện học kỳ 1-2016-2017 ngày 29/03/2017