Lịch thi Dự kiến học kỳ 1 - 2016 -2017 khóa 67 ( Các Lớp đang học tại CS Hà Nội )


Lịch thi Dự kiến học kỳ 1 - 2016 -2017 khóa 67 ( Các Lớp đang học tại CS Hà Nội )

Ngày đăng : 19/12/2016

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

Đây là lịch thi Dự kiến - Mọi thắc mắc , góp ý sinh viên phản hồi về phòng 409-H1 hoặc tại đây https://www.facebook.com/DBCLUTT/ 

Thời gian nhận phản hồi tới hết ngày 23/12/2016

Chú ý : Lớp trưởng các lớp Thu tiền giấy thi của các bạn trong lớp mình . 20,000/1 sinh viên / 1 năm học.  Nộp về phòng ĐBCLĐT trước ngày 29/12/2016

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 3 - năm học 2017 - 2018
Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 3 - năm học 2017 - 2018

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 3 - năm học 2017 - 2018

Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường
Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường
Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - 2017 - 2018 -  ĐỢT 1 các lớp 66DCMX21,22,23 - 66DCCDA1- 66DCDB21,22 -...
Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - 2017 - 2018 - ĐỢT 1 các lớp 66DCMX21,22,23 - 66DCCDA1- 66DCDB21,22 -...

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - 2017 - 2018 - ĐỢT 1 các lớp 66DCMX21,22,23 - 66DCCDA1- 66DCDB21,22 - 66DCCS21-66DCDM21-66DCMT21 - 67DCDT22 - 65DCOT21,24

Lịch thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Toàn Khóa
Lịch thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Toàn Khóa

Lịch thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Toàn Khóa

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 24,25/05/2018
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 24,25/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 24,25/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 24/05/2018
Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 24/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 24/05/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình - update 21/05/2018
Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình - update 21/05/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp K64 - Khoa Công Trình - update 21/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 23/05/2018
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 23/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 23/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 23/05/2018
Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 23/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 23/05/2018