Lịch thi hết học kỳ 1 - 2016 - 2017 - Chính thức - Hệ Đại Học Liên Thông


Lịch thi hết học kỳ 1 - 2016 - 2017 - Chính thức - Hệ Đại Học Liên Thông

Ngày đăng : 14/11/2016

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 3 - năm học 2017 - 2018
Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 3 - năm học 2017 - 2018

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt 3 - năm học 2017 - 2018

Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường
Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường
Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Lịch thi dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - Toàn trường

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - 2017 - 2018 -  ĐỢT 1 các lớp 66DCMX21,22,23 - 66DCCDA1- 66DCDB21,22 -...
Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - 2017 - 2018 - ĐỢT 1 các lớp 66DCMX21,22,23 - 66DCCDA1- 66DCDB21,22 -...

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 - 2017 - 2018 - ĐỢT 1 các lớp 66DCMX21,22,23 - 66DCCDA1- 66DCDB21,22 - 66DCCS21-66DCDM21-66DCMT21 - 67DCDT22 - 65DCOT21,24

Lịch thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Toàn Khóa
Lịch thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Toàn Khóa

Lịch thi cải thiện học kỳ 1 - 2017 - 2018 - Toàn Khóa

Tin mới nhận

DANH SÁCH PHÒNG THI  2 NĂM 2017-2018 NGÀY 29/5/2018
DANH SÁCH PHÒNG THI 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 29/5/2018

DANH SÁCH PHÒNG THI 2 NĂM 2017-2018 NGÀY 29/5/2018

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp 65DCKT
Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp 65DCKT

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp 65DCKT

Danh sách phòng thi kỳ 2 năm 2017-2018 ngày 28/5/2018
Danh sách phòng thi kỳ 2 năm 2017-2018 ngày 28/5/2018

Danh sách phòng thi kỳ 2 năm 2017-2018 ngày 28/5/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 24,25/05/2018
Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 24,25/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ 2 - 2017 - 2018 ngày 24,25/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 24/05/2018
Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 24/05/2018

Danh sách phòng thi học kỳ phụ đợt 3 - ngày 24/05/2018