Lịch thi hết học kỳ 1 - 2016 - 2017 - Chính thức - Hệ Đại Học Liên Thông


Lịch thi hết học kỳ 1 - 2016 - 2017 - Chính thức - Hệ Đại Học Liên Thông

Ngày đăng : 14/11/2016

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 - Toàn Trường
Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 - Toàn Trường

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 - Toàn Trường - Các khóa DC65,66,67,68 - CC66,67,68 - DL67,68

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - HK 1 - 2017 - 2018
Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - HK 1 - 2017 - 2018

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - HK 1 - 2017 - 2018

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 Khóa 64,65 Đại Học Chính Quy
Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 Khóa 64,65 Đại Học Chính Quy

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 Khóa 64,65 Đại Học Chính Quy

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1
Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1
Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 25/3/2018-Đại học liên thông
Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 25/3/2018-Đại học liên thông

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 25/3/2018-Đại học liên thông

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 ngày 25/03/2017 - Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 ngày 25/03/2017 - Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 ngày 25/03/2017 - Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy

[ĐHLT] Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018
[ĐHLT] Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018 Hệ Đại học liên thông

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018
Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 23/3/2018
Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 23/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 23/3/2018