Lịch thi kết thuc học kỳ 2 năm học 2018- 2019 các lớp 67DCCA, 67DCDB, 67DCCS, 67DCMO, 67DCMX, 67DCMT, 67DCDM, 67DCVB


Lịch thi kết thuc học kỳ 2 năm học 2018- 2019 các lớp 67DCCA, 67DCDB, 67DCCS, 67DCMO, 67DCMX, 67DCMT, 67DCDM, 67DCVB

Ngày đăng : 08/04/2019

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong File đính kèm

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019
Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - Học Kỳ 1 - 2018 - 2019

Lịch thi học kỳ 2 các lớp 68DCDT21, 68DCTM21 (Thi sớm để đi thực tập)
Lịch thi học kỳ 2 các lớp 68DCDT21, 68DCTM21 (Thi sớm để đi thực tập)

Lịch thi học kỳ 2 các lớp 68DCDT21, 68DCTM21 (Thi sớm để đi thực tập)

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 khóa 66 khoa Công trình
Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 khóa 66 khoa Công trình

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2018-2019 khóa 66 khoa Công trình

Lịch thi học kỳ 2 các lớp 67DCQT, 67DCKX và 67DCTN (Bắt đầu thi ngày 8/4/2019)
Lịch thi học kỳ 2 các lớp 67DCQT, 67DCKX và 67DCTN (Bắt đầu thi ngày 8/4/2019)

Lịch thi học kỳ 2 các lớp 67DCQT, 67DCKX và 67DCTN (Bắt đầu thi ngày 8/4/2019)

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )
Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

Lịch thi cải thiện HK1 - 2018 - 2019 ( Đợt đăng ký tháng 3/2019 )

Tin tức

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019
[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

[Kỳ 2 năm 2018-2019] Danh sách phòng thi ngày 24/4/2019

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)
Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

Danh sách phòng thi cải thiện ngày 22/4/19 (Thi bổ sung)

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 20/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019
[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019

[Thi lại kỳ phụ] Danh sách phòng thi ca 5 ngày 19/04/2019