Lịch thi chính thức học kỳ 1 - 2016 -2017 hệ Đại Học Liên Thông - Khóa 67


Lịch thi chính thức học kỳ 1 - 2016 -2017 hệ Đại Học Liên Thông - Khóa 67

Ngày đăng : 22/12/2016

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

Mọi thắc mắc , góp ý sinh viên phản hồi về phòng 409-H1 hoặc tại đây https://www.facebook.com/DBCLUTT/ 

Chú ý : Lớp trưởng các lớp Thu tiền giấy thi của các bạn trong lớp mình . 20,000/1 sinh viên / 1 năm học.  Nộp về phòng ĐBCLĐT trước ngày 29/12/2016

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 - Toàn Trường
Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 - Toàn Trường

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 - Toàn Trường - Các khóa DC65,66,67,68 - CC66,67,68 - DL67,68

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - HK 1 - 2017 - 2018
Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - HK 1 - 2017 - 2018

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - HK 1 - 2017 - 2018

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 Khóa 64,65 Đại Học Chính Quy
Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 Khóa 64,65 Đại Học Chính Quy

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 Khóa 64,65 Đại Học Chính Quy

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1
Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1
Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018
Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 23/3/2018
Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 23/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 23/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 22/3/2018
Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 22/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 21/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 21/3/2018
Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 21/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 21/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 20/3/2018
Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 20/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 20/3/2018