Lịch thi Dự kiến học kỳ 1 - 2016 -2017 khóa 67 ( Các Lớp đang học tại CS Hà Nội )


Lịch thi Dự kiến học kỳ 1 - 2016 -2017 khóa 67 ( Các Lớp đang học tại CS Hà Nội )

Ngày đăng : 19/12/2016

Sinh viên xem lịch thi trong file đính kèm . 

Đây là lịch thi Dự kiến - Mọi thắc mắc , góp ý sinh viên phản hồi về phòng 409-H1 hoặc tại đây https://www.facebook.com/DBCLUTT/ 

Thời gian nhận phản hồi tới hết ngày 23/12/2016

Chú ý : Lớp trưởng các lớp Thu tiền giấy thi của các bạn trong lớp mình . 20,000/1 sinh viên / 1 năm học.  Nộp về phòng ĐBCLĐT trước ngày 29/12/2016

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 - Toàn Trường
Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 - Toàn Trường

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 - Toàn Trường - Các khóa DC65,66,67,68 - CC66,67,68 - DL67,68

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - HK 1 - 2017 - 2018
Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - HK 1 - 2017 - 2018

Lịch thi lại học kỳ phụ 12 - HK 1 - 2017 - 2018

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 Khóa 64,65 Đại Học Chính Quy
Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 Khóa 64,65 Đại Học Chính Quy

Lịch thi lại học kỳ 1 - 2017 -2018 Khóa 64,65 Đại Học Chính Quy

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1
Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Lịch thi chính thức học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1
Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Lịch thi dự kiến học kỳ phụ đợt học 12 - năm học 2017 - 2018 - 1

Tin mới nhận

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 25/3/2018-Đại học liên thông
Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 25/3/2018-Đại học liên thông

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 25/3/2018-Đại học liên thông

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 ngày 25/03/2017 - Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy
Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 ngày 25/03/2017 - Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy

Danh sách phòng thi lại học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 ngày 25/03/2017 - Đại Học , Cao Đẳng Chính Quy

[ĐHLT] Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018
[ĐHLT] Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018 Hệ Đại học liên thông

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018
Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 24/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 23/3/2018
Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 23/3/2018

Danh sách phòng thi lại kỳ 1 năm 2017-2018 ngày 23/3/2018