Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi cải thiện học kỳ 2 - 2015 - 2016


Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi cải thiện học kỳ 2 - 2015 - 2016

Ngày đăng : 11/11/2016

Phòng Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo thông báo 

Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 12/11/2016 đến ngày 17/11/2016 .

sinh viên có thể tải mẫu đơn ở đây : http://utt.edu.vn/dbcldt/bieu-mau/bieu-mau/mau-don-phuc-khao-bai-thi-ket-thuc-hoc-phan-a2304.html

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học kỳ phụ đợt 7(Kỳ hè năm 2017)
Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học kỳ phụ đợt 7(Kỳ hè năm 2017)

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo học kỳ phụ đợt 7 (Kỳ hè năm 2017)

Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi Học kỳ 2, Năm học 2016 - 2017
Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi Học kỳ 2, Năm học 2016 - 2017

Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo kết quả thi Học kỳ 2, Năm học 2016 - 2017

Lịch Khảo sát lấy ý kiến sinh viên
Lịch Khảo sát lấy ý kiến sinh viên

Lịch Khảo sát lấy ý kiến sinh viên

Thông báo điều chỉnh lịch thi một số môn .
Thông báo điều chỉnh lịch thi một số môn .

Thông báo điều chỉnh lịch thi một số môn .

Thông báo danh sách sinh viên bị cấm thi do nợ học phí
Thông báo danh sách sinh viên bị cấm thi do nợ học phí

Thông báo danh sách sinh viên bị cấm thi do nợ học phí

Tin mới nhận

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 3 - Khóa 68 ( học tại cơ sở Hà Nội )
Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 3 - Khóa 68 ( học tại cơ sở Hà Nội )

Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 - Đợt 3 - Khóa 68 ( học tại cơ sở Hà Nội )

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 13/12/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 13/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 13/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 12/12/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 12/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 12/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 11/12/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 11/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 11/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 09,10/12/2017
Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 09,10/12/2017

Danh sách phòng thi học kỳ 1 - 2017 - 2018 -Đợt 2 ngày 09,10/12/2017