Thi học sinh giỏi năm học 2016 - 2017


Thi học sinh giỏi năm học 2016 - 2017

Ngày đăng : 21/12/2016

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Số:         /KH - ĐHCNGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH THI SINH VIÊN GIỎI MÔN HỌC

 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Căn cứ Quyết định số 4665/QĐ - ĐHCNGTVT - CTHSSV ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc ban hành Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia;

Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi sinh viên giỏi môn học năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

        Động viên khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi đồng thời làm cơ sở lựa chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017.

        Kỳ thi phải đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng; tạo điều kiện cho sinh viên giỏi thể hiện được năng lực trong học tập, nghiên cứu.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

        Sinh viên hệ Đại học và hệ Cao đẳng chính quy đang theo học tại các Cơ sở đào tạo của trường.

III. KẾ HOẠCH THI

1. Môn thi và hình thức thi

 

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian làm bài

1

Cơ học kết cấu

Viết

180 phút

2

Cơ học đất

Viết

180 phút

3

Cơ lý thuyết

Viết

180 phút

4

Sức bền vật liệu

Viết

180 phút

5

Tư tưởng HCM

Viết

180 phút

6

Tin học văn phòng

Thực hành

90 phút

7

Tiếng Anh

Nghe, nói, viết

180 phút

8

Toán 1

Viết

180 phút

9

Toán 2

Viết

180 phút

10

Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Viết

180 phút

 

2. Đăng ký dự thi, tổ chức ôn luyện

        - Các bộ môn, GVCN – CVHT phối hợp với giảng viên giảng dạy môn thi tuyển chọn và lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi gửi về Bộ môn, Bộ môn tập hợp danh sách sinh viên tham dự các môn thi gửi về Phòng Công tác HSSV trước ngày 15/12/2016.

        - Thời gian ôn luyện từ ngày 03/12/2016 đến ngày 5/01/2017.

        - Số lượng thí sinh đăng ký dự thi sinh viên giỏi môn học cho mỗi môn thi không hạn chế. Mỗi thí sinh chỉ được tham dự một môn thi.

3. Nội dung thi: Bám sát nội dung các học phần thuộc chương trình đào tạo đã được Nhà trường ban hành.

4. Đề thi: Đề thi do các Bộ môn xây dựng trình Ban Giám Hiệu duyệt trước ngày 30/12/2016.

5. Thời gian thi và địa điểm thi:

  - Thời gian thi dự kiến: Bắt đầu từ 8h00’, thứ Bảy, ngày 14 tháng 01 năm 2017.

  - Địa điểm: Thi tại 3 cơ sở đào tạo (sinh viên thuộc cơ sở nào thi tại cơ sở đó).

IV. CHẾ ĐỘ, XẾP LOẠI VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Chế độ

        - Đối với giảng viên xây dựng đề cương luyện thi, tổ chức tuyển chọn, luyện thi, ra đề thi và đáp án, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi được hưởng chế độ theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia và Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành;

        - Đối với sinh viên dự thi được hưởng quyền lợi theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia hiện hành.

2. Xếp loại và giải thưởng

      - Giải Nhất (điểm thi từ 9,0 điểm đến 10 điểm): 200.000đ;

       - Giải Nhì (điểm thi từ 8,0 điểm đến dưới 9,0 điểm): 150.000đ;

        - Giải Ba (điểm thi từ 7,0 điểm đến dưới 8,0 điểm): 100.000đ;

        - Giải Khuyến khích (điểm thi từ 6,5 điểm đến dưới 7,0 điểm): 50.000đ.

(điểm tính theo thang điểm 10)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        - Giám đốc cơ sở đào tạo, Phòng Công tác HSSV, Trưởng các khoa triển khai kế hoạch tới các bộ môn có môn thi, GVCN – CVHT, các cán sự khoa và các lớp sinh viên.

        - Các Bộ môn căn cứ kế hoạch phối hợp với GVCN – CVHT các lớp, giảng viên môn học lựa chọn danh sách đội tuyển, cử giáo viên lập đề cương luyện thi, tổ chức luyện thi, ra đề thi, đáp án, coi thi, chấm thi.

        - Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo phối hợp với các bộ môn xây dựng quỹ đề thi, đáp án, tổ chức coi thi, quản lý bài thi, chấm thi, tổng hợp kết quả thi.

        - Phòng Công tác HSSV phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện. Sau khi có kết quả chấm thi, tổ chức tổng kết trao thưởng và lựa chọn những thí sinh đạt thành tích xuất sắc tham gia đội tuyển dự thi Olympic cấp Quốc gia.

        - Phòng Đào tạo chủ trì thẩm định đề cương luyện thi, công nhận điểm thi chuyển đổi cho sinh viên đạt giải theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia hiện hành.

        - Đoàn TNCSHCM phối hợp với Hội Sinh viên tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia.

        - Phòng Hành chính Quản trị bố trí trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi.

        - Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị kinh phí cho kỳ thi.

        Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị có liên quan cùng phối hợp và triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

  

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- PHT Vũ Ngọc Khiêm (để p/h chỉ đạo);

- Công đoàn, Đoàn TN (để phối hợp);

- Các cơ sở ĐT, phòng, khoa, bộ môn,

  GVCN- CVHT, các lớp SV;

- Lưu VT, CTHSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hoàng Long

 

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017
Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017; Căn cứ Kế hoạch số 46 - KH/ĐTN ngày 08/5/2017 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận...

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá SVTN cúp Truyền thông mở rộng năm 2017
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá SVTN cúp Truyền thông mở rộng năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2016-2017. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên xây dựng Kế hoạch tổ chức giải bóng đá SVTN cúp Truyền...

Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017
Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2017

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, sinh viên năm 2017; Kế hoạch số 230-KH/TĐTN-TNTH ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình...

Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá nam Sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm học 2016-2017
Kế hoạch Tổ chức giải bóng đá nam Sinh viên khoa Công nghệ thông tin năm học 2016-2017

Thực hiện chương trình công tác Đoàn thanh niên - Hội sinh viên, phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2016 - 2017, được sự đồng ý của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn thanh...

Phối hợp tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức...
Phối hợp tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức...

Thực hiện Chương trình công tác Thanh niên năm 2017 và Kế hoạch số 454/KH-ĐHCNGTVT ngày 22/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về Tổ chức các hoạt động Tháng...

Tin mới nhận

Giải Bóng đá SVTN cúp Truyền thông mở rộng năm 2017
Giải Bóng đá SVTN cúp Truyền thông mở rộng năm 2017

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường khó VI, nhiệm kỳ 2017-2020 và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Trường khóa VIII,...

Lễ kết nạp Đảng viên chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)
Lễ kết nạp Đảng viên chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017)

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017); được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, Chi bộ Sinh viên Hà Nội 1 phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên...

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần...
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải lần...

Ngày 13/5/2017 Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2020

Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017
Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017; Căn cứ Kế hoạch số 46 - KH/ĐTN ngày 08/5/2017 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận...

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá SVTN cúp Truyền thông mở rộng năm 2017
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá SVTN cúp Truyền thông mở rộng năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2016-2017. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên xây dựng Kế hoạch tổ chức giải bóng đá SVTN cúp Truyền...