Thi học sinh giỏi năm học 2016 - 2017


Thi học sinh giỏi năm học 2016 - 2017

Ngày đăng : 21/12/2016

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Số:         /KH - ĐHCNGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

KẾ HOẠCH THI SINH VIÊN GIỎI MÔN HỌC

 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

Căn cứ Quyết định số 4665/QĐ - ĐHCNGTVT - CTHSSV ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc ban hành Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia;

Trường Đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi sinh viên giỏi môn học năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

        Động viên khuyến khích người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi đồng thời làm cơ sở lựa chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017.

        Kỳ thi phải đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng; tạo điều kiện cho sinh viên giỏi thể hiện được năng lực trong học tập, nghiên cứu.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

        Sinh viên hệ Đại học và hệ Cao đẳng chính quy đang theo học tại các Cơ sở đào tạo của trường.

III. KẾ HOẠCH THI

1. Môn thi và hình thức thi

 

STT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian làm bài

1

Cơ học kết cấu

Viết

180 phút

2

Cơ học đất

Viết

180 phút

3

Cơ lý thuyết

Viết

180 phút

4

Sức bền vật liệu

Viết

180 phút

5

Tư tưởng HCM

Viết

180 phút

6

Tin học văn phòng

Thực hành

90 phút

7

Tiếng Anh

Nghe, nói, viết

180 phút

8

Toán 1

Viết

180 phút

9

Toán 2

Viết

180 phút

10

Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

Viết

180 phút

 

2. Đăng ký dự thi, tổ chức ôn luyện

        - Các bộ môn, GVCN – CVHT phối hợp với giảng viên giảng dạy môn thi tuyển chọn và lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi gửi về Bộ môn, Bộ môn tập hợp danh sách sinh viên tham dự các môn thi gửi về Phòng Công tác HSSV trước ngày 15/12/2016.

        - Thời gian ôn luyện từ ngày 03/12/2016 đến ngày 5/01/2017.

        - Số lượng thí sinh đăng ký dự thi sinh viên giỏi môn học cho mỗi môn thi không hạn chế. Mỗi thí sinh chỉ được tham dự một môn thi.

3. Nội dung thi: Bám sát nội dung các học phần thuộc chương trình đào tạo đã được Nhà trường ban hành.

4. Đề thi: Đề thi do các Bộ môn xây dựng trình Ban Giám Hiệu duyệt trước ngày 30/12/2016.

5. Thời gian thi và địa điểm thi:

  - Thời gian thi dự kiến: Bắt đầu từ 8h00’, thứ Bảy, ngày 14 tháng 01 năm 2017.

  - Địa điểm: Thi tại 3 cơ sở đào tạo (sinh viên thuộc cơ sở nào thi tại cơ sở đó).

IV. CHẾ ĐỘ, XẾP LOẠI VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Chế độ

        - Đối với giảng viên xây dựng đề cương luyện thi, tổ chức tuyển chọn, luyện thi, ra đề thi và đáp án, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi được hưởng chế độ theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia và Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành;

        - Đối với sinh viên dự thi được hưởng quyền lợi theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia hiện hành.

2. Xếp loại và giải thưởng

      - Giải Nhất (điểm thi từ 9,0 điểm đến 10 điểm): 200.000đ;

       - Giải Nhì (điểm thi từ 8,0 điểm đến dưới 9,0 điểm): 150.000đ;

        - Giải Ba (điểm thi từ 7,0 điểm đến dưới 8,0 điểm): 100.000đ;

        - Giải Khuyến khích (điểm thi từ 6,5 điểm đến dưới 7,0 điểm): 50.000đ.

(điểm tính theo thang điểm 10)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        - Giám đốc cơ sở đào tạo, Phòng Công tác HSSV, Trưởng các khoa triển khai kế hoạch tới các bộ môn có môn thi, GVCN – CVHT, các cán sự khoa và các lớp sinh viên.

        - Các Bộ môn căn cứ kế hoạch phối hợp với GVCN – CVHT các lớp, giảng viên môn học lựa chọn danh sách đội tuyển, cử giáo viên lập đề cương luyện thi, tổ chức luyện thi, ra đề thi, đáp án, coi thi, chấm thi.

        - Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo phối hợp với các bộ môn xây dựng quỹ đề thi, đáp án, tổ chức coi thi, quản lý bài thi, chấm thi, tổng hợp kết quả thi.

        - Phòng Công tác HSSV phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện. Sau khi có kết quả chấm thi, tổ chức tổng kết trao thưởng và lựa chọn những thí sinh đạt thành tích xuất sắc tham gia đội tuyển dự thi Olympic cấp Quốc gia.

        - Phòng Đào tạo chủ trì thẩm định đề cương luyện thi, công nhận điểm thi chuyển đổi cho sinh viên đạt giải theo Quy định thi sinh viên giỏi môn học, thi Olympic Quốc gia hiện hành.

        - Đoàn TNCSHCM phối hợp với Hội Sinh viên tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia.

        - Phòng Hành chính Quản trị bố trí trang thiết bị phục vụ cho kỳ thi.

        - Phòng Tài chính Kế toán chuẩn bị kinh phí cho kỳ thi.

        Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị có liên quan cùng phối hợp và triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.

  

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- PHT Vũ Ngọc Khiêm (để p/h chỉ đạo);

- Công đoàn, Đoàn TN (để phối hợp);

- Các cơ sở ĐT, phòng, khoa, bộ môn,

  GVCN- CVHT, các lớp SV;

- Lưu VT, CTHSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Hoàng Long

 

 

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin liên quan

Kế hoạch Tổ chức Workshop Giải đáp thắc mắc về bài thi Toeic  và Phương pháp luyện thi Toeic
Kế hoạch Tổ chức Workshop Giải đáp thắc mắc về bài thi Toeic và Phương pháp luyện thi Toeic

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018; Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức workshop Giải...

Kế hoạch Ra mắt Đội tuyển Futsal UTT tham gia Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) năm học...
Kế hoạch Ra mắt Đội tuyển Futsal UTT tham gia Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) năm học...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018; Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công...

Kế hoạch Tổ chức chương trình “Ngày hội Bánh chưng xanh” lần thứ IV
Kế hoạch Tổ chức chương trình “Ngày hội Bánh chưng xanh” lần thứ IV

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017 – 2018, được sự đồng ý của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phối hợp...

Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học...
Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học...

Thực hiện triển khai Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018; được sự đồng ý, nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn...

Kế hoạch tổ chức giải bóng đá sinh viên \"Tranh Cup UTT 2017\"
Kế hoạch tổ chức giải bóng đá sinh viên \"Tranh Cup UTT 2017\"

Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018; được sự đồng ý của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường xây...

Tin mới nhận

Các chiến sỹ giao thông UTT ra quân đội hình Giao thông xanh cấp Thành phố
Các chiến sỹ giao thông UTT ra quân đội hình Giao thông xanh cấp Thành phố

Thực hiện chương trình công tác của Thành đoàn Hà Nội và của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT, ngày 30/01/2018 Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Nhà trường phối hợp...

Ra mắt Đội tuyển Futsan UTT tham gia Giải thi đấu thể thao toàn quốc (VUG)
Ra mắt Đội tuyển Futsan UTT tham gia Giải thi đấu thể thao toàn quốc (VUG)

Thực hiện Chương trình công tác Thanh niên, sinh viên năm 2018 và kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 12/01/2018 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải về việc tham gia...

UTT Tưng bừng cổ vũ trận chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan
UTT Tưng bừng cổ vũ trận chung kết U23 Việt Nam - Uzbekistan

Hoà chung cùng không khí cả nước cổ vũ vô cùng nhiệt tình cho các cầu thủ của đội bóng U23 Việt Nam đang thi đấu tại Trung Quốc, tuổi trẻ trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải- Hà Nội...

Kế hoạch Tổ chức Workshop Giải đáp thắc mắc về bài thi Toeic  và Phương pháp luyện thi Toeic
Kế hoạch Tổ chức Workshop Giải đáp thắc mắc về bài thi Toeic và Phương pháp luyện thi Toeic

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018; Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức workshop Giải...

Kế hoạch Ra mắt Đội tuyển Futsal UTT tham gia Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) năm học...
Kế hoạch Ra mắt Đội tuyển Futsal UTT tham gia Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) năm học...

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2017-2018; Kế hoạch số 03-KH/ĐTN ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công...