Kế hoạch Tổ chức Workshop Giải đáp thắc mắc về bài thi Toeic và Phương pháp luyện thi Toeic


Kế hoạch Tổ chức Workshop Giải đáp thắc mắc về bài thi Toeic và Phương pháp luyện thi Toeic

31/01/2018

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018; Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức workshop Giải đáp thắc mắc về bài thi Toeic và phương pháp luyện thi Toeic, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

- Tạo môi trường cho thanh niên, sinh viên học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng anh làm công cụ giao tiếp; Đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ trong thanh niên, sinh viên, chuẩn bị cho thanh niên, sinh viên sẵn sàng hành trang hội nhập quốc tế;

- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo của Nhà trường;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Từ 14h30 đến 16h30’, ngày 01 tháng 02 năm 2017 (thứ Năm).

2. Địa điểm:

- Tại Phòng 203 nhà H3 – Trường Đại học Công nghệ GTVT cơ sở đào tạo Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần khách mời:

- Đại diện các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn;

- Các Trung tâm ngoại ngữ có liên kết với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường: Trung tâm Anh ngữ PASAL, Trung tâm Anh ngữ POTEAP, Trung tâm Anh ngữ EQUEST, Trung tâm Anh ngữ NewEdu,...;

- Các Câu lạc bộ ngoại ngữ tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Thành phần tham dự:

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường

- Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm sinh viên

- Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội các lớp, Chi đoàn, Chi hội tại cơ sở đào tạo Hà Nội.

- Các thành viên đang tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Tiếng anh UTT, sinh viên đang theo học các khóa học do Câu lạc bộ Tiếng anh UTT tổ chức.

IV. NỘI DUNG

THỜI GIAN

Nội dung chương trình

14h30’-14h45’

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

14h45’-15h00’

Trao chứng nhận cho các bạn sinh viên hoàn thành khóa học lớp Toeic First-class và lớp Tiếng anh giao tiếp cơ bản PASAL01

15h00’-15h15’

Giới thiệu về kết cấu và nội dung của bài thi Toeic

15h15’-15h45’

Hướng dẫn phương pháp ôn luyện, làm bài thi Toeic hiệu quả

15h45’-16h30’

Giải đáp thắc mắc của sinh viên trong quá trình ôn luyện, làm bài thi Toeic

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường xin ý kiến của Đảng ủy – Ban Giám hiệu phối hợp các phòng ban liên quan, chỉ đạo tổ chức chương trình.

- Câu lạc bộ Tiếng anh UTT xây dựng kịch bản chương trình, tổ chức tọa đàm phương pháp học tiếng anh. Huy động thành viên câu lạc bộ, sinh viên đang theo học các khóa học đến tham dự và hỗ trợ chương trình.