GIỜ HỘI GIẢNG


GIỜ HỘI GIẢNG

11/05/2018

Để nâng cao chất luợng công tác dạy và học của giáo viên, sinh viên trong nhà truờng. Ngày 10-11/05/2018 Bộ môn Giáo dục thể chất thực hiện ngày hội giờ giảng với các nội dung trong chương trình môn học GDTC như: Aerobic; Cầu lông; Bóng chuyền; Điền kinh. Với sự tham gia của tập thể cán bộ giảng viên trong Bộ môn Giáo dục thể chất đã thành công tốt đẹp.

Dưới đây là một số hình ảnh của các giờ hội giảng.

-8h00 ngày 10 tháng 05 năm 2018 Giờ hội giảng của giảng viên Ngô Thu Ngọc với nội dung kỹ thuật môn Cầu lông:

                                                                                                 Phần khởi động

  

                                                                                                                      Kỹ thuật đánh cầu phải tay

- 9h00, ngày 10 tháng 05 năm 2018 Giờ hội giảng của giảng viên Nguyễn Chí Mai với nội dung kỹ thuật môn Bóng chuyền:

  

  

                            Kỹ thuật chuyền bóng cao tay                                                                                                      Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay

- 8h00, ngày 11 tháng 05 năm 2018 Giờ hội giảng của giảng viên Trần Huyền Trang với nội dung kỹ thuật môn Đẩy tạ:

Nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

          

                                                                                         Giáo viên hướng dẫn, thị phạm và chỉnh sửa kỹ thuật động tác cho sinh viên

- 9h00, ngày 11 tháng 05 năm 2018 Giờ hội giảng của giảng viên Nguyễn Thùy Liên với nội dung kỹ thuật môn Aerobic: