HỘI GIẢNG GIỜ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT


HỘI GIẢNG GIỜ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

12/10/2017

Để nâng cao chất luợng công tác dạy và học của giáo viên, sinh viên trong nhà truờng. Ngày 10/10/2017 Bộ môn Giáo dục thể chất thực hiện ngày hội giảng giờ học Aerobic của 2 giảng viên Trần Huyền Trang và Ngô Thu Ngọc. Với sự tham gia của tập thể cán bộ giảng viên trong chi bộ Giáo dục thể chất - Quốc phòng an ninh đã thành công tốt đẹp.

Giờ lên lớp của cô TrầnHuyền Trang

Phần khởi động....

Phần chuyên môn...

Kết thúc giờ giảng

Giờ lên lớp của cô Ngô Thu Ngọc