KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

25/01/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2019

THÁNG

DỰ KIẾN CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

1

- Tiếp tục giảng dạy các lớp tại các cơ sở đào tạo;

- Lập kế hoạch và tổ chức thi KTHP các lớp học kỳ phụ;

- Triển khai, thực hiện các công việc chung theo chỉ đạo và kế hoạch của Nhà trường;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

- Phân công giáo viên giảng dạy, dự kiến lịch thi, bố trí giáo viên chấm thi KTHP của các lớp học kỳ 2 tại Hà Nội;

- Tổ chức, triển khai cụ thể kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán đến các giảng viên.

 

2

- Triển khai công tác giảng dạy các lớp học kỳ 2 tại Hà Nội theo đúng kế hoạch;

- Hoàn thiện giấy tờ, điểm thi và các công việc của Bộ môn;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

- Sắp xếp cán bộ theo sát các công việc của Nhà trường;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

 

3

- Tiếp tục giảng dạy, lên kế hoạch và tổ chức thi KTHP các lớp học kỳ 2 tại Hà Nội theo đúng kế hoạch;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Triển khai thực hiện các công việc chung của Bộ môn và Nhà trường;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

- Phối hợp với Đoàn thanh thiên tổ chức các hoạt động TDTT chào mừng ngày 26/3 (nếu có)

- Phân công giáo viên giảng dạy các lớp học kỳ 2 tại Vĩnh Phúc.

 

4

- Triển khai thực hiện các công việc chung của Bộ môn và Nhà trường;

- Triển khai công tác giảng dạy các lớp học kỳ 2 tại Vĩnh Phúc theo đúng kế hoạch;

- Triển khai các công tác phong trào TDTT chào mừng ngày lễ 30/04, 01/05; ( nếu có )

- Lập kế hoạch, phân công giáo viên chấm thi giữa kỳ các lớp tại Vĩnh Phúc;

- Phối hợp với Đoàn thanh thiên, chủ quản các khoa tổ chức các hoạt động TDTT cho sinh viên K69 tại Vĩnh Phúc (nếu có)

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

 

5

- Tiếp tục giảng dạy và tổ chức thi giữa kỳ các lớp tại Vĩnh Phúc, Hà Nội;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Tổ chức Báo cáo công tác GDTC, TDTT năm học 2018 – 2019 với đơn vị chủ quản.

- Phối hợp với Đoàn thanh thiên, chủ quản các khoa tổ chức các hoạt động TDTT cho sinh viên K69 tại Vĩnh Phúc (nếu có)

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

 

6

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

- Phối hợp với Đoàn thanh thiên, chủ quản các khoa tổ chức các hoạt động TDTT cho sinh viên K69 tại Vĩnh Phúc (nếu có)

- Tiếp tục giảng dạy và tổ chức thi KTHP các lớp K69 kỳ 2 tại Vĩnh Phúc, các lớp tại Hà Nội;

 

7

- Sắp xếp cán bộ theo sát các công việc của Nhà trường;

- Tổ chức cho cán bộ giảng viên Bộ môn tham gia 01 chuyến du lịch, nghỉ mát…

 

8

- Triển khai thực hiện các công việc chung của Bộ môn và Nhà trường chuẩn bị cho năm học mới;

- Phân công giáo viên giảng dạy các lớp theo kế hoạch của Nhà trường;

- Tiếp đoàn về kiểm tra thể lực sinh viên theo tiêu chuẩn chạy phổ thông;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

 

9

- Phân công, sắp xếp lịch và bố trí giáo viên giảng dạy các lớp K70 cũng như các lớp khóa cũ tại các cơ sở;

- Phối hợp với Đoàn thanh thiên, chủ quản các khoa tổ chức các hoạt động TDTT cho sinh viên K69 tại Vĩnh Phúc (nếu có);

- Tham gia giải chạy báo Hà Nội mới – quận Thanh Xuân (nếu có);

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

 

10

- Phân công, sắp xếp lịch và bố trí giáo viên giảng dạy các lớp K70 cũng như các lớp khóa cũ tại các cơ sở;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

- Tham gia giải chạy báo Hà Nội mới – thành phố Hà Nội (nếu có);

 

11

- Phân công, sắp xếp lịch và bố trí giáo viên giảng dạy các lớp K70 cũng như các lớp khóa cũ tại các cơ sở;

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động TDTT chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm Ngày thành lập trường 29/11 (nếu có);

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…

 

12

- Phân công, sắp xếp lịch và bố trí giáo viên giảng dạy các lớp K70 cũng như các lớp khóa cũ tại các cơ sở;

- Phối hợp với Đoàn thanh thiên, chủ quản các khoa tổ chức các hoạt động TDTT cho sinh viên K69 tại Vĩnh Phúc (nếu có)

- Tổ chức dự giảng các lớp của giảng viên Bộ môn tại các cơ sở;

- Triển khai và hoàn thiện các công việc cho tổng kết cuối năm;

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt công đoàn…