Lễ dâng huơng tuởng niệm tại Văn Miếu ( tỉnh Vĩnh Phúc)


Lễ dâng huơng tuởng niệm tại Văn Miếu ( tỉnh Vĩnh Phúc)

11/10/2017

Sáng nay ngày 12 tháng 10 năm 2017 Thầy trò Truờng đại học Công nghệ GTVT đã có chuyến hành quân dã ngoại...

Và dâng huơng về với cội nguồn tại Văn Miếu (tỉnh Vĩnh Phúc)

Lắng nghe về lịch sử.....