Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên

Địa chỉ: 278 đường Lam Sơn, Phường Đồng Tâm, Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: (0211) 3867405; Fax (0211) 3867391; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

{highslide type="img" url="http://utt.edu.vn/home/images/stories/sodovinhyen.jpg" width=500 captionText='Sơ đồ quy hoạch mặt bằng Trung tâm đào tạo Vĩnh Yên'}{/highslide}

1. Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên:
- Hiệu trưởng kiêm Giám đốc : TS.NGƯT. Đỗ Ngọc Viện
- Trợ lý Hiệu trưởng : Ths.NGƯT. Nguyễn Văn Bằng
2. Ngành nghề đào tạo

2.1. Hệ đại học 2.2. Hệ Cao đẳng
Công nghệ kỹ thuật giao thông
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ
+ CNKT xây dựng cầu
+ CNKT xây dựng đường bộ
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt
+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng
Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Công nghệ kỹ thuật giao thông
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt
+ CNKT xây dựng công trình thủy
+ CNKT kiểm tra chất lượng cầu đường bộ
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp
Kế toán
+ Kế toán doanh nghiệp
+ Kế toán - Kiểm toán
Khai thác vận tải
+ Khai thác vận tải đường sắt
+ Khai thác vận tải đường bộ
Tài chính - Ngân hàng
Quản trị kinh doanh
+ Quản trị doanh nghiệp
Quản lý xây dựng
+ Kinh tế xây dựng
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
+ CNKT Cơ khí máy xây dựng
+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy
+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe
Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Công nghệ thông tin
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
+ Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Tin học
3. Một số hình ảnh:


Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn