Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT

Số:    /TB-CĐGTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  03  tháng 4 năm 2009
THÔNG BÁO
Tuyển dụng Giảng viên

Trường Cao đẳng GTVT cần tuyển dụng viên chức giảng dạy các chuyên ngành như sau:
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu- Đường bộ:  18.
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu- Đường sắt :   01.
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp: 04
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đầu máy- Toa xe: 03 .
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí  Máy tàu thủy: 04.
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí Ô tô:  06 .
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy Xây dựng : 04 .
 • Khoa học môi trường:    03.
 • Công nghệ kỹ thuật Điện -Điện tử: 03
 • Công nghệ thông tin: 06
 • Kế toán:  04;
 • Kiểm toán: 02;
 • Quản trị DN : 02.
 • Tài chính-Ngân hàng:   03.
 • Khai thác Vận tải Đường  sắt:  04.
 • Khai thác Vận tải Đường bộ:  03.
 • Triết học: 04;
 • Kinh tế chính trị:  02.
 • Toán học: 02;
 • Toán tin : 02 .
 • Hóa học: 02
 • Vật lý : 01
 • GDTC: 01, GDQP: 02.
1.Tiêu chuẩn :
+ Tốt nghiệp Đại học công lập, hệ chính quy từ loại khá trở lên; ưu tiên các ứng viên có 1 năm  làm công tác giảng dạy và có học vị Thạc sỹ, Tiến sỹ;
+  Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ B trở lên;
+  Tuổi : Từ 22 đến 35;
+  Ngoại hình phù hợp với công tác giảng dạy;
+  Đảm bảo các điều kiện quy định của pháp luật về thi tuyển viên chức.
2. Hồ sơ:
+ Đơn xin thi tuyển viên chức.
+ Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của địa phương hoặc cơ quan quản lý.
+ Bản sao giấy khai sinh ( công chứng).
+ Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập.
+ Giấy khám sức khoẻ. ( Có giá trị trong 3 tháng).            
3. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2009 , tại Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng GTVT, 54 Triều Khúc,  Thanh Xuân Nam- Hà Nội.
Cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ theo số ĐT 04.35526339./.
HIỆU TRƯỞNG
( đã ký)


Đỗ Ngọc Viện


 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn