Kế hoạch tổ chức Đại hội chi đoàn năm học 2010-2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI
BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT

Số:    55 /TB-ĐTN

 


Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2011

Kính gửi: BAN CHẤP HÀNH CÁC LIÊN CHI, CHI ĐOÀN

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và điều kiện thực tế của Đoàn thanh niên nhà trường, được sự đồng ý nhất trí của Đảng uỷ-Ban Giám hiệu, BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch Tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2010-2011, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua.

- Đề ra phương hướng nhiệm vụ sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung của ĐVTN trong chi đoàn và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Bầu Ban chấp hành chi đoàn có đủ phẩm chất, năng lực và tín nhiệm để lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

- Yêu cầu các chi đoàn tổ chức đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, đạt hiệu quả cao, đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị mình, phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong quá trình đại hội, và tạo được phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau khi đại hội.

II. THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘItừ ngày 11/12/2010 đến 30/12//2010.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BCH Đoàn trường yêu cầu các chi đoàn khi nhận được thông báo này báo cáo GVCN, BCH liên chi đoàn Khoa, chủ động chuẩn bị nội dung, liên hệ địa điểm, khẩn trương triển khai tổ chức ĐH trong thời gian một buổi; đăng ký lịch tổ chức ĐH tại Văn phòng đoàn trường (P312 - nhà Hiệu bộ) để BCH Đoàn trường phân công cán bộ chỉ đạo trực tiếp.

- BCH các liên chi đoàn lựa chọn chi đoàn tiêu biểu để đăng ký tổ chức Đại hội mẫu, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chi đoàn thực hiện kế hoạch, tổng hợp và báo cáo kết quả cho BCH đoàn trường.

- Hồ sơ đại hội gồm: Kế hoạch tổ chức ĐH, Kịch bản ĐH chi đoàn (chi tiết), Mẫu viết báo cáo phương hướng, Mẫu phiếu bầu, Mẫu nghị quyết ĐH chi đoàn, Mẫu biên bản bầu cử, Mẫu trích ngang BCH chi đoàn, Hướng dẫn trang trí (Kèm theo)

- Mọi thắc mắc xin liên hệ: Đ/c Lê Hoàng Anh (0913.363.789); Đ/c Vũ Duy Tùng (0985.128.569) hoặc qua e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - website: www.svgtvt.net (các chi đoàn có thể tải các mẫu văn bản hướng dẫn trên website này) ./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, BGH (để b/c)

- Thành đoàn (để b/c).

- Các phòng, ban, khoa, tổ môn (để biết)

- Các giáo viên chủ nhiệm (để p/h)

- Các liên chi, chi đoàn (để t/h).

- Lưu VPĐ.

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ


(Đã ký)

 

Lê Hoàng Anh

Attachments:
Download this file (01-KH dai hoi chi doan 2010-2011.doc)01-KH dai hoi chi doan 2010-2011.doc[01-KH dai hoi chi doan 2010-2011]0 kB
Download this file (02-KB DH Chi doan.doc)02-KB DH Chi doan.doc[02-KB DH Chi doan]0 kB
Download this file (03-Huong dan chung ve To chuc Dai hoi chi doan.doc)03-Huong dan chung ve To chuc Dai hoi chi doan.doc[03-Huong dan chung ve To chuc Dai hoi chi doan]0 kB
Download this file (04-BC tong ket chi doan 56CDKT3 (tham khao ).doc)04-BC tong ket chi doan 56CDKT3 (tham khao ).doc[Báo cáo tổng kết chi đoàn 56CDKT3]0 kB

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn