Những thành tích tiêu biểu của Trường Đại học Công nghệ GTVT

alt- Tập thể ”Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới (năm 2000)
- 25 Huân chương các loại cho tập thể, trong đó:
+ 2 Huân chương Độc lập Hạng Nhất (năm 2005, 2010)

+ 1 Huân chương Độc lập Hạng Ba (năm 1995)
+ 2 Huân chương Lao động Hạng Nhất
+ 5 Huân chương Lao động Hạng Nhì
+ 12 Huân chương lao động Hạng Ba
+ 2 Huân chương Kháng chiến Hạng Ba
+ 1 Huân chương Tự do Hạng Nhì của Nhà nước CHDCND Lào tặng.
- 5 Lần nhận Cờ luân lưu của Chính phủ về đơn vị Tiên tiến xuất sắc.
- 16 lần nhận Cờ thi đua tiên tiến xuất sắc của Bộ GTVT.

- Năm 1961 Nhà trường đạt tiên tiến xuất sắc toàn Miền Bắc, được đón Bác Hồ về thăm Trường ngày 29 tháng 11 năm 1961. Từ đó ngày 29 tháng 11 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Nhà trường.

- Đảng bộ Nhà trường liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Năm 1994 được Thành uỷ Hà Nội biểu dương và tặng cờ tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh tiêu biểu thời gian 1991-1994. Năm 1998- 1999 được Thành uỷ Hà Nội công nhận Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh xuất sắc. Tổng kết 5 năm XD Đảng(2000 - 4/2004) Đảng bộ Trường được Thành uỷ Hà Nội tặng cờ”Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”

- Công đoàn và Đoàn thanh niên Nhà trường liên tục đạt danh hiệu đơn vị thi đua tiên tiến xuất sắc.

- Tổ cầu được công nhận là tổ Lao động XHCN 29 năm liên tục được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương lao động Hạng Nhì và 1 Huân chương lao động Hạng Ba. Tổ Đường và Tổ Kỹ thuật Cơ sở mỗi tổ được tặng 1 Huân chương lao động Hạng Ba

- Về cá nhân: Được Nhà nước phong tặng 3 Nhà giáo Nhân dân; 19 Nhà giáo ưu tú; 3 cán bộ lãnh đạo Trường được tặng 2 Huân chương Lao động Hạng Nhì và 2 Huân chương Lao động Hạng Ba, 8 cán bộ giáo viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 232 Giáo viên công nhân viên được tặng Huân, Huy chương”chống Mỹ cứu nước”, 382 giáo viên, công nhân viên được tặng Huy chương”Vì sự nghiệp GTVT”, 198 giáo viên, công nhân viên được tặng Huy chương”Vì sự nghiệp giáo dục”. Nhiều giáo viên, công nhân viên của Trường được tặng Bằng khen của Bộ GTVT, Bộ GDDT và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.