Cơ điện tử

Các chuyên ngành:

✔ Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Ước tính đến năm 2020, cả nước có khoảng 2,8 ÷ 3 triệu xe ô tô các loại, trong đó xe ô tô con 1,5 triệu chiếc, xe ô tô khách 0,5 triệu chiếc, xe ô tô tải 0,8 triệu chiếc.

Theo Viện chiến lược & Phát triển GTVT Chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm:

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử

Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các viện thiết kế, các cơ sở chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các ban quản lý dự án, khu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp và GTVT.

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn