Danh sách phòng thi học kỳ II, năm học 2014-2015 (Ngày thi: 16/6/2015))

Nhà trường thông báo Danh sách phòng thi học kỳ II, năm học 2014-2015 (Lần 1) tới sinh viên như sau:

Ngày thi: Ngày 16/06/2015
Thời gian thi: Ca 2 (9h00 - 11h00) | Ca 5 (18h00 - 20h00)
Các môn thi: Vui lòng xem ở Tệp đính kèm
Nếu cần thêm thông tin, sinh viên có thể liên hệ Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo (P.409 Nhà H1)
Số điện thoại: 043.552.8978

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn