Thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân Khóa 66

Nhà trường thông báo tới các em tân sinh viên khoá 66 thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân năm học 2015 - 2016 như sau:

TUẦN 1: TỪ 7/9/2015 ĐẾN 12/9/2015

Thời
gian

Ngành học

Thứ 2(7/9/2015)

Thứ 3(8/9/2015)

Thứ 4(9/9/2015)

Thứ 5(10/9/2015)

Thứ 6(11/9/2015)

Thứ 7(12/9/2015)

 

Người
thực hiện

Địa điểm

Người
thực hiện

Địa điểm

Người
thực hiện

Địa điểm

Người
thực hiện

Địa điểm

Người
thực hiện

Địa
điểm

Người
thực hiện

Địa điểm

 

Sáng

7h00

- Ngành CNKT XD Cầu;

BGH
P.CT HSSV

Hội trường lớn

GDTC

Sân
vận động

P. CT
 HSSV

Hội trường lớn

GDTC

Sân
vận động

P. ĐBCL
P. ĐT

Hội trường lớn

GDTC

Sân
vận động

 

- Ngành CNKT XD Cảng-Đường thủy;

 

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ (học tiếng Anh);

 

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ;

 

- Ngành CNKT XD Cầu đường sắt.

 

Chiều

13h30

Ngành CNKT XD Đường bộ;

BGH
P.CT HSSV

Hội trường lớn

GDTC

Sân
vận động

P. CT
HSSV

Hội trường lớn

GDTC

Sân
vận động

P. ĐBCL
P. ĐT

Hội trường lớn

GDTC

Sân
 vận động

 

- Ngành CNKT Công trình XDDD và CN;

 

- Ngành CNKT Môi trường;

 

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ (hệ cao đẳng);

 

- Ngành CNKT Công trình XDDD và CN (hệ cao đẳng)

 

Sáng

7h00

- Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô;

P.CT HSSV
BGH

Thư viện

GDTC

Sân
vận động

P. CT
 HSSV

Thư viện

GDTC

Sân
vận động

P. ĐBCL
P. ĐT

Thư viện

GDTC

Sân
 vận động

 

- Ngành Công nghệ Cơ điện tử.

 

Chiều

13h30

- Ngành CNKT cơ khí máy tàu thủy;

P.CT HSSV
BGH

Thư viện

GDTC

Sân
vận động

P. CT
 HSSV

Thư viện

GDTC

Sân
 vận động

P. ĐT
P. ĐBCL

Thư viện

GDTC

Sân
 vận động

 

- Ngành CNKT cơ khí máy xây dựng;

 

- Ngành CNKT cơ khí Đầu máy - Toa xe;

 

-Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô (hệ Cao đẳng).

 

Sáng

7h00

Ngành Kế toán doanh nghiệp;

GDTC

Sân
vận động

BGH
P. CT HSSV

Hội trường lớn

GDTC

Sân
 vận động

P. CT
HSSV

Hội trường lớn

GDTC

Sân
vận động

P. ĐBCL
P. ĐT

Hội trường lớn

 

- Ngành Kinh tế xây dựng;

 

Chiều

13h30

 Ngành Quản trị doanh nghiệp;

GDTC

Sân
vận động

BGH
P. CT
 HSSV

Hội trường lớn

GDTC

Sân
vận động

P. CT
 HSSV

Hội trường lớn

GDTC

Sân
vận động

P. ĐBCL
P. ĐT

Hội trường lớn

 

- Ngành Tài chính doanh nghiệp;

 

- Ngành Khai thác vận tải bộ;

 

- Ngành Khai thác vận tải sắt;

 

- Ngành Logistic và vận tải đa phương thức;

 

- Ngành Kế toán doanh nghiệp (hệ Cao đẳng);

 

- Ngành Kinh tế xây dựng (hệ Cao đẳng);

 

Sáng

7h00

Điện tử viễn thông

GDTC

Sân
vận động

P. CT
 HSSV
BGH

Thư viện

GDTC

Sân
vận động

P. CT
 HSSV

Thư viện

GDTC

Sân
vận động

P. ĐT
P. ĐBCL

Thư viện

 

Điện tử viễn thông(hệ cao đẳng)

 

Công nghệ thông tin

 

Chiều

13h30

Hệ thống thông tin

GDTC

Sân
vận động

P. CT
 HSSV
BGH

Thư viện

GDTC

Sân
vận động

P. CT
 HSSV

Thư viện

GDTC

Sân
vận động

P. ĐT
P. ĐBCL

Thư viện

 

Truyền thông và mạng máy tính

 
 

TUẦN 2: TỪ 14/9/2015 ĐẾN 19/9/2015

Thời
gian

Ngành học

Thứ 2(14/9/2015)

Thứ 3(15/9/2015)

Thứ 4(16/9/2015)

Thứ 5(17/9/2015)

Thứ 6(18/9/2015)

Thứ 7(19/9/2015)

 

Người
thực hiện

Địa điểm

Người
thực hiện

Địa điểm

Người
thực hiện

Địa điểm

Người
thực hiện

Địa điểm

Người
thực hiện

Địa
điểm

Người
thực hiện

Địa điểm

 

Chiều

13h30

- Ngành CNKT XD Cầu;

P. KHCN
Thư viện
ĐTN

Hội trường lớn

GDTC

Sân
vận động

K.Công trình
GVCN

Hội trường lớn,
Các lớp

GDTC

Sân
vận động

P. CT
HSSV

Hội trường lớn

Nghỉ

 

- Ngành CNKT XD Cảng-Đường thủy;

 

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ (học tiếng Anh);

 

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ;

 

- Ngành CNKT XD Cầu đường sắt.

 

Sáng

7h00

Ngành CNKT XD Đường bộ;

P. KHCN
Thư viện
ĐTN

Hội trường lớn

GDTC

Sân
vận động

K.Công trình
GVCN

Hội trường lớn,
Các lớp

GDTC

Sân
vận động

P. CT
HSSV

Hội trường lớn

Nghỉ

 

- Ngành CNKT Công trình XDDD và CN;

 

- Ngành CNKT Môi trường;

 

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ (hệ cao đẳng);

 

- Ngành CNKT Công trình XDDD và CN (hệ cao đẳng)

 

Chiều

13h30

- Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô;

ĐTN
P.
KHCN
Thư viện

Thư viện

GDTC

Sân
vận động

K. Cơ khí
GVCN

Thư viện
Các lớp

GDTC

Sân
vận động

P. CT
HSSV

Thư viện

Nghỉ

 

- Ngành Công nghệ Cơ điện tử.

 

Sáng

7h00

- Ngành CNKT cơ khí máy tàu thủy;

ĐTN
P.
KHCN
Thư viện

Thư viện

GDTC

Sân
vận động

K. Cơ khí
GVCN

Thư viện
Các lớp

GDTC

Sân
 vận động

P. CT
HSSV

Thư viện

Nghỉ

 

- Ngành CNKT cơ khí máy xây dựng;

 

- Ngành CNKT cơ khí Đầu máy - Toa xe;

 

-Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô (hệ Cao đẳng).

 

Chiều

13h30

Ngành Kế toán doanh nghiệp;

GDTC

Sân
vận động

P. KHCN
Thư viện
ĐTN

Hội trường lớn

GDTC

Sân
 vận động

K. KTVT
GVCN

Hội trường lớn,
Các lớp

GDTC

Sân
vận động

P. CT
HSSV

Hội trường lớn

 

- Ngành Kinh tế xây dựng;

 

Sáng

7h00

 Ngành Quản trị doanh nghiệp;

GDTC

Sân
vận động

P. KHCN
Thư viện
ĐTN

Hội trường lớn

GDTC

Sân
vận động

K. KTVT
GVCN

Hội trường lớn,
Các lớp

GDTC

Sân
vận động

P. CT
HSSV

Hội trường lớn

 

- Ngành Tài chính doanh nghiệp;

 

- Ngành Khai thác vận tải bộ;

 

- Ngành Khai thác vận tải sắt;

 

- Ngành Logistic và vận tải đa phương thức;

 

- Ngành Kế toán doanh nghiệp (hệ Cao đẳng);

 

- Ngành Kinh tế xây dựng (hệ Cao đẳng);

 

Chiều

13h30

Điện tử viễn thông

GDTC

Sân
vận động

ĐTN
P.KHCN
Thư viện

Thư viện

GDTC

Sân
vận động

K. CNTT
GVCN

Thư viện
Các lớp

GDTC

Sân
vận động

P. CT
HSSV

Thư viện

 

Điện tử viễn thông(hệ cao đẳng)

 

Công nghệ thông tin(hệ cao đẳng)

 

Sáng

7h00

Hệ thống thông tin

GDTC

Sân
vận động

ĐTN
P.KHCN
Thư viện

Thư viện

GDTC

Sân
vận động

K. CNTT
GVCN

Thư viện
Các lớp

GDTC

Sân
vận động

P. CT
HSSV

Thư viện

 

Truyền thông và mạng máy tính

 
 

Ghi chú:

Thời gian học:

+ Sáng bắt đầu từ 7h00';

+ Chiều bắt đầu từ 13h30;

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015