Lịch kiểm tra đánh giá kết quả tuần sinh hoạt công dân Khoá 66

Ngày thi: Thứ sáu, Ngày 18/09/2015
Hình thức thi: Trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 60 phút

CA SÁNG

Thời gian thi

Các lớp

Khoa

Địa điểm thi

Từ 6h45 – 7hh45

- Ngành CNKT XD Cầu;

- Ngành CNKT XD Cảng-Đường thủy;

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ (học tiếng Anh);

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ;

- Ngành CNKT XD Cầu đường sắt

Công trình

Hội trường lớn

Từ 8h05 - 9h05

- Ngành CNKT XD Đường bộ;

- Ngành CNKT Công trình XDDD và CN;

- Ngành CNKT Môi trường;

- Ngành CNKT XD Cầu đường bộ (hệ cao đẳng);

- Ngành CNKT Công trình XDDD và CN (hệ cao đẳng)

Công trình

Hội trường lớn

Từ 9h25 - 10h25

- Ngành Kế toán doanh nghiệp;

- Ngành Kinh tế xây dựng;

Kinh tế-VT

Hội trường lớn

Từ 10h45 – 11h45

- Ngành Quản trị doanh nghiệp;

- Ngành Tài chính doanh nghiệp;

- Ngành Khai thác vận tải bộ;

- Ngành Khai thác vận tải sắt;

- Ngành Logistic và vận tải đa phương thức;

- Ngành Kế toán doanh nghiệp (hệ Cao đẳng);

- Ngành Kinh tế xây dựng (hệ Cao đẳng);

Kinh tế-VT

Hội trường lớn

CA CHIỀU

13h00-14h00

- Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô;

- Ngành Công nghệ Cơ điện tử.

Cơ khí

Hội trường lớn

14h20-15h20

- Ngành CNKT cơ khí máy tàu thủy;

- Ngành CNKT cơ khí máy xây dựng;

- Ngành CNKT cơ khí Đầu máy - Toa xe;

- Ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô (hệ Cao đẳng).

Cơ khí

Hội trường lớn

15h40-16h40

- Điện tử viễn thông

- Điện tử viễn thông(hệ cao đẳng)

- Công nghệ thông tin

CNTT

Hội trường lớn

17h00-18h00

- Hệ thống thông tin

- Truyền thông và mạng máy tính

CNTT

Hội trường lớn

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015