Lịch học học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 Khoá 66

Phòng Đào tạo thông báo tới các sinh viên Khoá 66 lịch học đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

Lịch học học kỳ 1 K66

Nội dung chi tiết của lịch học đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Lưu ý: Sinh viên các khóa khác xem Lịch học của mình tại trang Quản lý đào tạo http://qldt.utt.edu.vn (Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân để xem)

Attachments:
Download this file (TKB_LOP_NC_K66_180915.xls)TKB_LOP_NC_K66_180915.xls[Lịch học học kỳ 1 K66 năm học 2015 - 2016]248 kB

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn