Lịch học học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 Khoá 66

Phòng Đào tạo thông báo tới các sinh viên Khoá 66 lịch học đào tạo theo học chế tín chỉ học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

Lịch học học kỳ 1 K66

Nội dung chi tiết của lịch học đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Lưu ý: Sinh viên các khóa khác xem Lịch học của mình tại trang Quản lý đào tạo http://qldt.utt.edu.vn (Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân để xem)

Attachments:
Download this file (TKB_LOP_NC_K66_180915.xls)TKB_LOP_NC_K66_180915.xls[Lịch học học kỳ 1 K66 năm học 2015 - 2016]248 kB

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015