Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình

Khoa Công trình thông báo tới các em Sinh viên Khoá 66 Ngành Công trình thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

Bắt đầu từ ngày 21/9/2015 đến hết ngày 20/12/2015

Lớp

Tiết /Thời gian

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Phòng học

66CCCD21+66CCDD21
SS: 45 SV

1

6h45-7h35

 

Hình họa - VKT
Lớp 66CCCD21
(Thầy Thái)

 

Hình họa - VKT
Lớp 66CCDD21
(Thầy Thái)

Hình họa - VKT
Lớp 66CCCD21
(Thầy Thái)

101C2 Sáng

2

7h40-8h30

Toán
Lớp 66CCCD21+ 66CCCD21
(Cô Oanh)

 

3

8h40-9h30

 

4

9h40-10h30

 

 

 

 

5

10h35-11h25

 

 

 

 

 

66CCCD21+66CCDD21
SS: 45 SV

6

12h30 ÷ 13h20

Hình họa - VKT
Lớp 66CCDD21
(Thầy Thái)

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 1 (Cô: Nguyễn Thị Thu Trà)

Toán
(Cô Oanh)

Cơ học cơ sở (Cô Hường)

Hóa học đại cương
(Thầy Chuyên)

104C2 Chiều

7

13h25 ÷ 14h15

8

14h25 ÷ 15h15

Hóa học đại cương
(Thầy Chuyên)

Pháp luật ĐC (Thầy : Minh)

9

15h25 ÷ 16h15

Vật lý
(Cô Kim Thanh)

Vật lý
(Cô Kim Thanh)

Cơ học cơ sở (Cô Hường)

10

16h20 ÷ 17h10

 

Ghi chú:

- Lớp học ghép 2 lớp 66CCCD21+66CCDD21 lại.
- Môn hình họa - Vẽ kỹ thuật sẽ tách thành 2 lớp học riêng.

Attachments:
Download this file (2. TKB 2015-2016 - K66.xls)2. TKB 2015-2016 - K66.xls[ ]96 kB

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Danh sách Phòng thi lại hệ Đại học, Cao đẳng liên thông (Ngày 20/9/2015) 19.09.2015