Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015)

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo Danh sách phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy - Ngày 25/10/2015.

 

 

Attachments:
Download this file (151025_1_CC1LL03_Tu tuong HCM.pdf)151025_1_CC1LL03_Tu tuong HCM.pdf[ ]191 kB
Download this file (151025_1_DC1CB13_Toan 3.pdf)151025_1_DC1CB13_Toan 3.pdf[ ]215 kB
Download this file (151025_1_DC2CK32_Vat lieu co khi.pdf)151025_1_DC2CK32_Vat lieu co khi.pdf[ ]203 kB
Download this file (151025_1_DC2KV77_Phap luat kinh te.pdf)151025_1_DC2KV77_Phap luat kinh te.pdf[ ]199 kB
Download this file (151025_1_DC3CA41_Thiet ke cau 1.pdf)151025_1_DC3CA41_Thiet ke cau 1.pdf[ ]210 kB
Download this file (151025_1_DC3CA41_Thiet ke cau 1_P2.pdf)151025_1_DC3CA41_Thiet ke cau 1_P2.pdf[ ]197 kB
Download this file (151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop.pdf)151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop_P2.pdf)151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop_P2.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop_P4.pdf)151025_1_DC3KT24_Ke toan tong hop_P4.pdf[ ]210 kB
Download this file (151025_2_CC3KV49_Thue.pdf)151025_2_CC3KV49_Thue.pdf[ ]186 kB
Download this file (151025_2_DC1LL03_Tu tuong HCM.pdf)151025_2_DC1LL03_Tu tuong HCM.pdf[ ]203 kB
Download this file (151025_2_DC2CK18_Dung sai ky thuat do.pdf)151025_2_DC2CK18_Dung sai ky thuat do.pdf[ ]191 kB
Download this file (151025_2_DC2CK18_Dung sai ky thuat do_P2.pdf)151025_2_DC2CK18_Dung sai ky thuat do_P2.pdf[ ]193 kB
Download this file (151025_2_DC2CT31_Dia chat cong trinh.pdf)151025_2_DC2CT31_Dia chat cong trinh.pdf[ ]205 kB
Download this file (151025_2_DC2DT44_Co so ky thuat do luong.pdf)151025_2_DC2DT44_Co so ky thuat do luong.pdf[ ]205 kB
Download this file (151025_2_DC2KV81_Kiem toan can ban.pdf)151025_2_DC2KV81_Kiem toan can ban.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_2_DC2KV81_Kiem toan can ban_P2.pdf)151025_2_DC2KV81_Kiem toan can ban_P2.pdf[ ]212 kB
Download this file (151025_2_DC3CT91_Kinh te xay dung.pdf)151025_2_DC3CT91_Kinh te xay dung.pdf[ ]212 kB
Download this file (151025_2_DC3DB42_Thiet ke duong 2.pdf)151025_2_DC3DB42_Thiet ke duong 2.pdf[ ]193 kB
Download this file (151025_2_DC3DD44_Ket cau nha thep.pdf)151025_2_DC3DD44_Ket cau nha thep.pdf[ ]196 kB
Download this file (151025_3_CC3KV30_Ke toan HCSN.pdf)151025_3_CC3KV30_Ke toan HCSN.pdf[ ]184 kB
Download this file (151025_3_DC1CB12_Toan 2.pdf)151025_3_DC1CB12_Toan 2.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_3_DC1CB12_Toan 2_P2.pdf)151025_3_DC1CB12_Toan 2_P2.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_3_DC1CB12_Toan 2_P3.pdf)151025_3_DC1CB12_Toan 2_P3.pdf[ ]211 kB
Download this file (151025_3_DC1CB20_Ly thuyet XSTK.pdf)151025_3_DC1CB20_Ly thuyet XSTK.pdf[ ]199 kB
Download this file (151025_3_DC2DT43_Ly thuyet truyen tin.pdf)151025_3_DC2DT43_Ly thuyet truyen tin.pdf[ ]200 kB
Download this file (151025_3_DC2KV65_Kinh te xay dung.pdf)151025_3_DC2KV65_Kinh te xay dung.pdf[ ]198 kB
Download this file (151025_3_DC2KV65_Kinh te xay dung_P2.pdf)151025_3_DC2KV65_Kinh te xay dung_P2.pdf[ ]214 kB
Download this file (151025_3_DC3DB74_Cong trinh duong bo.pdf)151025_3_DC3DB74_Cong trinh duong bo.pdf[ ]184 kB
Download this file (151025_3_DC3DD41_Kien truc DD-CN.pdf)151025_3_DC3DD41_Kien truc DD-CN.pdf[ ]205 kB
Download this file (151025_3_DC3KT21_Ke toan tai chinh 1.pdf)151025_3_DC3KT21_Ke toan tai chinh 1.pdf[ ]208 kB
Download this file (151025_3_DC3KT21_Ke toan tai chinh 1_P2.pdf)151025_3_DC3KT21_Ke toan tai chinh 1_P2.pdf[ ]190 kB
Download this file (151025_3_DC3QT64_Quan tri TCDN.pdf)151025_3_DC3QT64_Quan tri TCDN.pdf[ ]206 kB
Download this file (151025_3_DC3QT64_Quan tri TCDN_P2.pdf)151025_3_DC3QT64_Quan tri TCDN_P2.pdf[ ]206 kB
Download this file (151025_3_DCHT12_Nguyen ly HĐH.pdf)151025_3_DCHT12_Nguyen ly HĐH.pdf[ ]214 kB
Download this file (151025_4_CC2KV62_Kinh te vi~mo.pdf)151025_4_CC2KV62_Kinh te vi~mo.pdf[ ]187 kB
Download this file (151025_4_DC1CB18_Toan 2.pdf)151025_4_DC1CB18_Toan 2.pdf[ ]193 kB
Download this file (151025_4_DC1CB18_Toan 2_DL.pdf)151025_4_DC1CB18_Toan 2_DL.pdf[ ]186 kB
Download this file (151025_4_DC1CB33_Tieng Anh 3.pdf)151025_4_DC1CB33_Tieng Anh 3.pdf[ ]204 kB
Download this file (151025_4_DC1CB33_Tieng Anh 3_P2.pdf)151025_4_DC1CB33_Tieng Anh 3_P2.pdf[ ]205 kB
Download this file (151025_4_DC2DT56_Tin hieu va he thong.pdf)151025_4_DC2DT56_Tin hieu va he thong.pdf[ ]209 kB
Download this file (151025_4_DC2DT56_Tin hieu va he thong_P2.pdf)151025_4_DC2DT56_Tin hieu va he thong_P2.pdf[ ]192 kB
Download this file (151025_4_DC2GT35_Vat lieu xay dung.pdf)151025_4_DC2GT35_Vat lieu xay dung.pdf[ ]208 kB
Download this file (151025_4_DC2GT35_Vat lieu xay dung_P2.pdf)151025_4_DC2GT35_Vat lieu xay dung_P2.pdf[ ]207 kB
Download this file (151025_4_DC2KX17_Trac dia.pdf)151025_4_DC2KX17_Trac dia.pdf[ ]185 kB
Download this file (151025_4_DC3KT27_Ke toan thue.pdf)151025_4_DC3KT27_Ke toan thue.pdf[ ]206 kB

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015

Danh sách Phòng thi lại hệ Đại học, Cao đẳng liên thông (Ngày 20/9/2015) 19.09.2015