Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán

Bộ môn Toán thông báo kế hoạch tập trung và ôn thi sinh viên giỏi các môn như sau:

Thời gian: 8h ngày 7 tháng 11 năm 2015

Địa điểm: 

1. Cơ sở Hà Nội

Môn Toán 1: phòng 401A1 (liên hệ Cô Vân Anh: 0163.826.8486)

Môn Toán 2: phòng 403A1 (liên hệ Thầy Dũng : 0984.709.573)

2. Cơ sở Vĩnh Phúc

Môn Toán 1 : Cô Hoàn 0968.399.163

Môn Toán 2 : Cô Hâu   0972.669. 371

3. Cơ sở Thái Nguyên

Môn Toán 1: Thầy Đạt 0976.990.888

Môn Toán 2: Cô Hà   0987.553.459

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015

Danh sách Phòng thi lại hệ Đại học, Cao đẳng liên thông (Ngày 20/9/2015) 19.09.2015