Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh

BM Ngoại ngữ thông báo kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh

UTT

- Thời lượng: 30 tiết

- Giáo viên:

 Lê Thị Bình: 0914436330

 Mai Lê Thủy: 0917350998

- Thời gian dự kiến: tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần từ 13/11 đến 5/12 (thời gian có thể điều chỉnh cho phù hợp với lịch học chính của SV)

- Buổi đầu tiên: 18h00 Thứ 6 ngày 13/11.

- Địa điểm: Nhà C2.

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015

Danh sách Phòng thi lại hệ Đại học, Cao đẳng liên thông (Ngày 20/9/2015) 19.09.2015