Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016

Phòng Đảm bảo chất lượng Đào tạo thông báo lịch thi dự kiến Học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 như sau:

UTT

Các thông tin phản hồi về môn thi, ngày thi báo về Phòng 409 nhà H1 trước ngày 18/11 để kịp thời điều chỉnh.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

Các tin khác

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015

Danh sách Phòng thi lại hệ Đại học, Cao đẳng liên thông (Ngày 20/9/2015) 19.09.2015