Thông báo thay đổi lịch ôn và thi liên thông từ cao đẳng lên đại học

Trung tâm giáo dục thường xuyên trường Cao đẳng GTVT thông báo thay đổi lịch ôn và thi liên thông từ cao đẳng lên đại học như sau:
1- Ôn thi
- Ngành Đường ô tô và sân bay; Công nghệ thông tin: bắt đầu từ tối 22/9/2008
- Ngành kế toán tổng hợp: bắt đầu từ tối 29/9/2008

Trung tâm giáo dục thường xuyên trường Cao đẳng GTVT thông báo thay đổi lịch ôn và thi liên thông từ cao đẳng lên đại học như sau:
1- Ôn thi
- Ngành Đường ô tô và sân bay; Công nghệ thông tin: bắt đầu từ tối 22/9/2008
- Ngành kế toán tổng hợp: bắt đầu từ tối 29/9/2008
2- Ngày thi: 2/11/2008
3- Địa điểm học và thi: Trường Cao đẳng GTVT- 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội

Các tin khác

Thông báo Lịch thi dự kiến Học kỳ 1 Năm học 2015 - 2016 11.11.2015

Thông báo Kế hoạch ôn tập SVG môn Tiếng Anh 11.11.2015

Lịch ôn thi sinh viên giỏi môn Toán 05.11.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ngày 25/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 4 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Danh sách Phòng thi cải thiện hệ Đại học, Cao đẳng chính quy (Ca 3 - Ngày 24/10/2015) 24.10.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Kinh tế vận tải 23.09.2015

Thời khoá biểu học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 hệ Cao đẳng chính quy Khoá 66 Khoa Công trình 20.09.2015