Lịch thi - Lịch học

Lịch thi - Lịch học

Ngày thi: Thứ sáu, Ngày 18/09/2015
Hình thức thi: Trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 60 phút

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch học kỳ 1 của các lớp khoá 66 hệ Đại học chính quy, năm học 2015 - 2016

Nhà trường thông báo tới các em tân sinh viên khoá 66 thời khoá biểu tuần sinh hoạt công dân năm học 2015 - 2016 như sau:

Nhà trường thông báo Danh sách phòng thi học kỳ II, năm học 2014-2015 (Lần 1) tới sinh viên như sau:

Để đảm bảo tiến độ đào tạo chung của nhà trường, phòng Đào tạo lập kế  hoạch học lại, thi lại môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh cho những HS-SV chưa đủ điều kiện thi, kiểm tra đợt 1

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn