Lịch thi - Lịch học

Lịch thi - Lịch học

Lịch thi học kỳ 1 Đại học Liên thông K64,65

Lịch thi học kỳ 1 Cao đẳng Chính quy K64,65

Lịch thi học kỳ 1 Đại học Chính quy K62,63,64,65

Thời gian biểu tuần sinh hoạt công dân K65

Kế hoạch học môn Giáo dục quốc phòng An ninh Khoá 63 Cao đẳng và học lại, thi lại cho sinh viên các khoá trước

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo thông báo Danh sách thi học kỳ 2 năm học 2013-2014 môn Tiếng Anh 1

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn