Lịch thi - Lịch học

Lịch thi - Lịch học

Trường Đại học Công nghệ GTVT thông báo Kế hoạch bổ sung học lại, thi lại môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2013-2014 như sau:

Nhà trường thông báo Tiến độ thực hiện Kế hoạch đào tạo các khóa 62, 63 và 64 năm 2013 như sau:

Chi tiết xem tại Tệp đính kèm.

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp Khóa 58 hệ VLVH

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp bổ sung năm 2010

Ban giám hiệu thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp khóa 57 hệ Cao đẳng và khóa 58 hệ TCCN.

- Thời gian ôn thi: từ ngày 6/4 đến 3/5/2009
Học buổi tối, bắt đầu từ 18h00'. Nghỉ 30/4- 1/5/2009
- Thời gian thi: Ngày 10/5/2009.
- Địa điểm học và thi: Trường Cao đẳng GTVT.

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn