Thông báo Tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Hệ Chính quy, đợt tháng 10 năm 2013

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 550/TB-ĐHCNGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2013


THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Hệ Chính quy, đợt tháng 10 năm 2013


Căn cứ Thông tư số: 55/2012/ BGDĐT của Bộ Giáo dục & đào tạo về quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học và chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm 2013. Trường đại học Công nghệ GTVT thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính qui như sau:
+ Chỉ tiêu: 700 chỉ tiêu các ngành đào tạo đại học; 200 chỉ tiêu các ngành cao đẳng
+ Chuyên ngành đào tạo:

1. CNKT XD cầu đường bộ

2. CNKT CT XD dân dụng & CN

3. CNKT Máy xây dựng

4. CNKT Cơ khí ô tô

5. Kế toán doanh nghiệp

6. Quản trị kinh doanh

Mã D510104

Mã D510102

Mã D510101

Mã D510105

Mã D340301

Mã D340101

+  Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy đủ 36 tháng thuộc các chuyên ngành đào tạo trên ở trường Đại học Công nghệ GTVT hoặc các trường Cao đẳng khác có cùng chương trình đào tạo.
+ Thời gian tuyển sinh:
-  Nhận hồ sơ và đăng ký ôn thi từ ngày 01/8/2013 đến hết ngày 30 /9/2013
-  Tổ chức ôn tập: 03/9/2013
-  Tại Cơ sở Hà Nội: Nhận hồ sơ tại phòng 102- Nhà H2 phòng tuyển sinh liên thông.
-  Tại Cơ sở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc: Nhận hồ sơ tại phòng 04 tầng 2 Hội trường lớn
-  Tại Cơ sở Thái Nguyên: Nhận hồ sơ tại phòng  Đào tạo cơ sở Thái Nguyên
+ Thời gian và địa điểm thi: Ngày 12, 13 tháng 10 năm 2013 tại trường Đại học Công nghệ GTVT
+ Môn thi tuyển sinh các chuyên ngành:

Chuyên ngành

Môn thi tuyển sinh

- CNKT XD cầu đường bộ

Toán; Cơ học đất; Kỹ thuật thi công

- CNKT CT XDDD& CN

Toán; Nền móng ; Kỹ thuật thi công

- CNKT Máy xây dựng

Toán; CNKTMáy XD; Chẩn đoán BDKT Máy xây dựng

- CNKT Cơ khí ô tô

Toán; Lý thuyết Ô tô; Chẩn đoán kỹ thuật Ô tô

- Kế toán doanh nghiệp

Toán; Kinh tế vi mô; Kế toán tài chính

- Quản trị kinh doanh

Toán; Kinh tế vi mô; Quản trị tài chính

+ Thời gian đào tạo:
Thời gian đào tạo: Khối ngành Kinh tế: 1,5 năm. Khối ngành kỹ thuật: 2,0 năm
+ Điện thoại liên hệ:
Cơ sở đào tạo Hà Nội ĐT: 0438548718.
Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc ĐT: 02113712296.
Cơ sở đào tạo Thái Nguyên ĐT: 02803856545.
Website: www.utt.edu.vn - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn