Thông tin các ngành nghề đào tạo năm 2014

Giới thiệu thông tin các ngành nghề đào tạo và điểm chuẩn tuyển sinh các năm.

THÔNG TIN CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM

Sinh viên UTT thực tập

1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Điểm chuẩn

2012

2013

52510104

5 năm

15÷15,5

15.0÷18.5

• Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật giao thông
• Các chuyên ngành:
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ;
+ CNKT xây dựng cầu;
+ CNKT xây dựng đường bộ;
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt;
+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy;
+ CNKT kiểm tra chất lượng cầu đường bộ.
• Cơ hội nghề nghiệp:
Kỹ sư tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình giao thông (cầu, đường bộ, cảng - đường thủy...);
Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.

2. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Điểm chuẩn

2012

2013

52510102

5 năm

15.5

17.0

• Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
• Cơ hội nghề nghiệp:
Kỹ sư tại các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định đánh giá chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

3. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Điểm chuẩn

2012

2013

52510205

5 năm

15.0

17.0

• Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ôtô
• Cơ hội nghề nghiệp:
Kỹ sư công nghệ ô tô tại các doanh nghiệp ô tô, doanh nghiệp vận tải ô tô, cơ sở đăng kiểm, bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô, máy động lực;
Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực Cơ khí Ô tô

4. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Điểm chuẩn

2012

2013

52510201

5 năm

15.0

15.0÷16.0

• Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí
• Các chuyên ngành:
+ CNKT cơ khí máy xây dựng;
+ CNKT cơ khí máy tàu thủy;
+ CNKT cơ khí đầu máy toa xe.
• Cơ hội nghề nghiệp:
+ Kỹ sư Công nghệ cơ khí Máy xây dựng: làm việc tại các doanh nghiệp máy xây dựng, các công ty xây dựng cầu đường, các đội thi công cơ giới, các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy xây dựng;
+ Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Cơ khí máy tàu thủy: làm việc tại các doanh nghiệp sửa chữa và đóng mới tàu thủy, cơ sở đăng kiểm, cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa máy tàu thủy; làm việc tại các phòng thiết kế, công ty tư vấn thiết kế tàu thủy, viện khoa học và công nghệ tàu thủy;
+ Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Cơ khí đầu máy, toa xe: làm việc ở vị trí kỹ sư công nghệ tại các ga, trạm, đoạn; các xí nghiệp vận dụng, sửa chữa, đóng mới, các cơ sở đăng kiểm;
Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí.

5. HỆ THỐNG THÔNG TIN

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Điểm chuẩn

2012

2013

52480104

4 năm

 

16.0

• Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Hệ thống thông tin
• Cơ hội nghề nghiệp:
Làm việc tại các đơn vị khai thác, bảo trì, phát triển, cài đặt hệ thống thông tin và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin khác trong các cơ quan, doanh nghiệp;
Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin

6. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Điểm chuẩn

2012

2013

52510302

4 năm

 

16.5

• Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
• Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
• Cơ hội nghề nghiệp:
Làm việc tại các trung tâm quản lý - điều hành giao thông, trung tâm thông tin tín hiệu đường sắt, trung tâm kỹ thuật dẫn đường hàng không, các công ty, xí nghiệp về điện tử, viễn thông, bưu điện;
Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực điện tử, truyền thông.

7. KẾ TOÁN

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Điểm chuẩn

2012

2013

52340301

4 năm

16.0

17.5

• Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán
• Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp
• Cơ hội nghề nghiệp:
Cán bộ kế toán tại các phòng kế toán tài chính của các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp;
Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực Kế toán

8. QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Điểm chuẩn

2012

2013

52340101

4 năm

15.0

17.0

• Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh
• Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp
• Cơ hội nghề nghiệp:
Giám đốc điều hành hoặc chuyên viên tại các phòng chức năng của các doanh nghiệp; trợ lý cho các nhà quản lý trong trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực  quản trị.

9. KHAI THÁC VẬN TẢI

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Điểm chuẩn

2012

2013

52840101

4 năm

   

• Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Khai thác vận tải
• Các chuyên ngành:
+ Khai thác vận tải đường sắt
+ Khai thác vận tải đường bộ
• Cơ hội nghề nghiệp:
Kỹ sư Khai thác vận tải đường sắt: làm việc tại các đơn vị kinh doanh vận tải đường sắt, trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt; khu đầu mối giao thông, công ty dịch vụ giao nhận vận tải, các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải đường sắt; giảng dạy trong các Trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề...
Kỹ sư Khai thác vận tải đường bộ: làm việc tại các doanh nghiệp vận tải ô tô; trung tâm điều hành giao thông vận tải đường bộ; khu đầu mối giao thông; công ty dịch vụ giao nhận vận tải; các phòng ban chuyên môn thuộc đơn vị quản lý về giao thông vận tải đường bộ.
Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực vận tải.

10. KINH TẾ XÂY DỰNG

Mã ngành

Thời gian đào tạo

Điểm chuẩn

2012

2013

52580301

4 năm

   

• Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
• Cơ hội nghề nghiệp:
Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, các công ty tư vấn xây dựng, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp xây lắp, các tổ chức ngân hàng, kho bạc, kiểm toán...;
Giảng dạy trong các cơ sở đào tạo thuộc lĩnh vực Kinh tế xây dựng.

Xem thêm: Phương án Tuyển sinh năm 2014

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn