Kế hoạch tuyển sinh khóa 63 năm 2012

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2012

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH KHÓA 63 – NĂM 2012

I. ĐẠI HỌC

STT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Liên hệ thuê phòng thi Từ 01/03/2012 Phòng HCQT
2 Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại trường 17/04 ÷ 23/04/2012 Phòng đào tạo
3 Nhận bàn giao hồ sơ ĐKDT từ các Sở 10/05/2012 Phòng đào tạo
4 Xử lý dữ liệu ĐKDT 11/05 ÷ 24/05/2012 Đào tạo + CNTT
5 Lập DS phòng thi : In giấy báo dự thi gửi cho các thí sinh 25/05 ÷ 31/05/2012 Phòng Đào tạo +  Khoa CNTT
6 Chuẩn bị tài liệu phòng thi, giấy thi, giấy nháp, danh sách cán bộ coi thi 01/06 ÷ 29/06/2012 Phòng Đào tạo +  Khoa CNTT
7 Tập huấn cán bộ coi thi 30/06 ÷ 02/07/2012 Phòng đào tạo
8 Niêm yết danh sách phòng thi Chiều 02/07/2012 Ban coi thi
9 Làm thủ tục dự thi, xử lý sai sót Sáng 03/07/2012 Ban coi thi
10 Tổ chức thi môn Toán Sáng 04/07/2012 Ban coi thi
11 Tổ chức thi môn Lý Chiều 04/07/2012 Ban coi thi
12 Tổ chức thi môn Hó Sáng 05/07/2012 Ban coi thi
13 Dồn túi, đánh phách bài thi môn Toán Từ 06/07/2012 Ban thư ký
14 Tổ chức chấm thi 09/07 ÷ 31/07/2012 Ban chấm thi
15 Kiển tra kết quả chấm thi, xử lý sai sót và nhập điểm vào máy tính 01/08 ÷ 03/08/2012 Ban thư ký + Ban chấm thi
16 Công bố kết quả thi, gửi dữ liệu về Cục KTKĐCL 06/08/2012 HĐTS năm 2012
17 Gửi giấy công nhận kết quả, phiếu báo điểm của TS cho trường không tổ chức thi Từ 07/08/2012 Phòng đào tạo
18 Công bố điểm trúng tuyển 15/08/2012 HĐTS năm 2012
19 Gửi giây báo nhập học cho TS 16/08/2012 Phòng đào tạo
20 Làm thủ tục nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 04/09/2012 ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


I. CAO ĐẲNG

STT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Nhận dữ liệu và kết quả thi từ các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi Từ 10/08/2012 Phòng Đào tạo
2 Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển tại trường 13/08 ÷ 05/09/2012 Phòng Đào tạo
3 Xét tuyển 07/09/2012 HĐTS năm 2012
4 Công bố kết quả; Gửi giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 10/09/2012 Phòng Đào tạo
5 Làm thủ tục nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 23/09/2012 ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


III. CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TCCN

STT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại trường 16/07 ÷ 31/08/2012 Phòng Đào tạo
2 Tổ chức thi môn Toán Sáng 06/10/2012 Ban coi thi
3 Tổ chức thi môn Vật lý Chiều 06/10/2012 Ban coi thi
4 Tổ chức thi môn Cơ sở ngành Sáng 07/10/2012 Ban coi thi
5 Dồn túi và đánh phách bài thi 08/10/2012 Ban thư ký
6 Tổ chức chấm thi 09/10 ÷ 15/10/2012 Ban chấm thi
7 Kiểm tra kết quả chấm thi, xử lý sai sót và nhập điểm vào máy tính 16/10/2012 Ban thư ký + Ban chấm thi
8 Công bố điểm trúng tuyển 17/10/2012 HĐTS năm 2012
9 Gửi giấy báo nhập học cho những TS trúng tuyển 18/10/2012 Phòng Đào tạo
10 Làm thủ tục nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 28/10/2012 ĐT + TCKT + HCQT + Khoa


IV. DẠY NGHỀ

STT Nội dung công việc Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Nhận hồ sơ đăng ký tại trường 16/07 ÷14/09/2012 Phòng Đào tạo
2 Xét tuyển 17/09/2012 HĐTS năm 2012
3 Công bố kết quả; Gửi giấy báo nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 18/09/2012 Phòng Đào tạo
4 Làm thủ tục nhập học cho những thí sinh trúng tuyển 29/09/2012 ĐT + TCKT + HCQT + Khoa

Nguồn : Ban tuyển sinh trường

Các tin khác

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và xét tuyển bổ sung hệ Cao đẳng chính quy năm 2013 13.09.2013

Thông báo điểm trúng tuyển NV2 hệ đại học chính quy năm 2013 11.09.2013

Thông báo xét chuyển nguyện vọng Đại học liên thông hệ chính quy năm 2013. 11.09.2013

Hướng dẫn làm thủ tục Nhập học Đại học, Cao đẳng Hệ chính quy Khóa 64 năm 2013 05.09.2013

Cập nhật danh sách đăng ký NV2 hệ Đại học năm 2013 29.08.2013

Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh năm 2013 27.08.2013

Thông báo điểm trúng tuyển Hệ đại học, Cao đẳng liên thông năm 2013 20.08.2013

Thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 Hệ Đại học và Cao đẳng năm 2013 12.08.2013