Thông báo xét tuyển Nguyện vọng 2 Hệ Đại học và Cao đẳng năm 2013

Nhà trường Thông báo Xét tuyển Nguyện vọng 2 Hệ đại học chính quy và Cao đẳng chính quy năm 2013 như sau

> Tải mẫu đơn xét tuyển NV2 Hệ Đại học năm 2013

> Tải mẫu đơn xét tuyển NV2 Hệ Cao đẳng năm 2013

I. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN BỔ SUNG VÀO HỆ ĐẠI HỌC
Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải dành chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành như sau: 
1. Chỉ tiêu xét tuyển:

Trình độ/Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu xét bổ sung

Cơ sở đào tạo

Vĩnh

Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

A

500

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

100

100

50

+ CNKT xây dựng cầu

50

+ CNKT xây dựng đường bộ

50

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

50

+ CNKT xây dựng cảng - đường thủy

50

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

A

100

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

50

50

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

A

100

50

50

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

A

200

+ CNKT cơ khí máy xây dựng

50

50

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

50

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

50

Kế toán

D340301

A,A1

270

+ Kế toán doanh nghiệp

100

120

50

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1

30

+ Quản trị doanh nghiệp

30

Hệ thống thông tin

D480104

A,A1

50

+ Hệ thống thông tin

50

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A,A1

50

+ Điện tử viễn thông

50

2. Đối tượng và tiêu chí xét tuyển:

Các thí sinh dự thi đại học khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn (không có điểm liệt) >= điểm trúng tuyển đã xác định theo từng chuyên ngành.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của trường) ở Tệp đính kèm

+ Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi  và 1 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 12/8/2013 đến 17 giờ ngày 10/9/2013.

5. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

6. Điểm trúng tuyển: Xác định theo từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo.

7. Nguyên tắc xét tuyển:

Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu .

8.  Thời gian công bố điểm trúng tuyển xét tuyển bổ sung, thời gian nhập học sẽ được thông báo trên các Website của trường.

Ghi chú:

- Thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành đăng ký học, được Nhà trường báo gọi vào chuyên ngành có điểm trúng tuyển thấp hơn tại Hà Nội hoặc các cơ sở đào tạo khác của Trường.

- Thí sinh trúng tuyển học các chuyên ngành, có nguyện vọng học chuyển đổi sang chuyên ngành khác được Nhà trường bố trí học bổ sung các học phần chênh lệch ( xem sơ đồ học chuyển đổi trên Website của trường).

- Thí sinh không trúng tuyển vào hệ đại học có tổng điểm thi 3 môn >= 10.0 điểm  (không có điểm liệt) được nhà trường báo gọi vào hệ cao đẳng theo điểm chuẩn các khu vực.

- Thí sinh có nguyện vọng học hệ TCCN, Cao đẳng nghề xem thông báo tại bảng tin và trên các Website của trường: http://www.utt.edu.vn; http://facebook.com/utt.vn

II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN BỔ SUNG VÀO HỆ CAO ĐẲNG
Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải dành chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành như sau:
1. Chỉ tiêu xét tuyển:

Trình độ/Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu xét bổ sung

Cơ sở đào tạo

Vĩnh

Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

A

400

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

100

50

100

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

50

+ CNKT xây dựng công trình thủy

50

+ CNKT kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

50

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

C510102

A

80

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

50

30

Kế toán

C340301

A,A1

230

+ Kế toán doanh nghiệp

50

80

50

+ Kế toán - Kiểm toán

50

Khai thác vận tải

C840101

A,A1

100

+ Khai thác vận tải đường sắt

50

+ Khai thác vận tải đường bộ

50

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1

50

50

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1

50

+ Quản trị doanh nghiệp

50

Quản lý xây dựng

C580302

A,A1

40

+ Kinh tế xây dựng

40

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

C510201

A

140

+ CNKT Cơ khí máy xây dựng

40

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

50

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

50

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

C510205

A

110

50

60

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1

130

50

30

50

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

40

+ Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Tin học

40

2. Đối tượng và tiêu chí xét tuyển:

Các thí sinh dự thi Cao đẳng khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn  (không có điểm liệt) >= điểm trúng tuyển đã xác định theo từng chuyên ngành.

Các thí sinh dự thi Đại học khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn  (không có điểm liệt) >= 10 nếu có nguyện vọng học Hệ Cao đẳng tại trường.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của trường) ở Tệp đính kèm.

+ Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi và 1 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 12/8/2013 đến 17 giờ ngày 10/9/2013.

5. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

6. Điểm trúng tuyển: Xác định theo từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo.

7. Nguyên tắc xét tuyển:

Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu .

8. Thời gian công bố điểm trúng tuyển xét tuyển bổ sung, thời gian nhập học sẽ được thông báo trên các Website của trường.

Ghi chú:

- Thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành đăng ký học, được Nhà trường báo gọi vào chuyên ngành có điểm trúng tuyển thấp hơn tại Hà Nội hoặc các cơ sở đào tạo khác của Trường.

- Thí sinh trúng tuyển học các chuyên ngành, có nguyện vọng học chuyển đổi sang chuyên ngành khác được Nhà trường bố trí học bổ sung các học phần chênh lệch ( xem sơ đồ học chuyển đổi trên Website của trường).

- Thí sinh không trúng tuyển vào hệ đại học có tổng điểm thi 3 môn >= 10.0 điểm (không có điểm liệt) được nhà trường báo gọi vào hệ cao đẳng theo điểm chuẩn các khu vực.

- Thí sinh có nguyện vọng học hệ TCCN, Cao đẳng nghề xem thông báo tại bảng tin và trên các Website của trường: http://www.utt.edu.vn; http://facebook.com/utt.vn

III. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

+ Tại Cơ sở Hà Nội: Số 54 Phố Triều Khúc - P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân - Hà Nội.

ĐT : ( 04) 35526713 hoặc ( 04 ) 38547536 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên : Phường Đồng Tâm - Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐT: ( 0211) 3867404 hoặc ( 0211) 3 867405 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: P.Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

ĐT : (0280) 3 856545 hoặc ( 0280) 3855681. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (Don_xet_tuyen_NV2_Caodang_2013.doc)Don_xet_tuyen_NV2_Caodang_2013.doc[Mẫu đơn xét tuyển NV2 Hệ Cao đẳng năm 2013]0 kB
Download this file (Don_xet_tuyen_NV2_Daihoc_2013.doc)Don_xet_tuyen_NV2_Daihoc_2013.doc[Mẫu đơn xét tuyển NV2 Hệ Đại học năm 2013]0 kB
 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn