Thông báo điểm trúng tuyển Hệ đại học, Cao đẳng liên thông năm 2013

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển Hệ Đại học, Cao đẳng liên thông năm 2013 như sau:

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG NĂM 2013

I. Điểm trúng tuyển vào Hệ đại học liên thông:

 

Ngành học

ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

Vĩnh

Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

A

     

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

   

13.0

14.0

13.0

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

D510102

A

     

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

     

14.0

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

A

13.0

13.0

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

D510201

A

     

+ CNKT cơ khí máy xây dựng

     

13.0

 

Kế toán

D340301

A

     

+ Kế toán doanh nghiệp

   

13.0

14.0

13.0

Quản trị kinh doanh

D340101

A

     

+ Quản trị doanh nghiệp

     

13.0

 

II. Điểm trúng tuyển vào Hệ Cao đẳng liên thông:

 

Ngành học

ngành

Khối thi

Điểm trúng tuyển

Vĩnh

Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật giao thông

D510104

A

     

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

   

10.0

10.0

10.0

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

D510205

A

10.0

10.0

 

Kế toán

D340301

A

     

+ Kế toán doanh nghiệp

   

10.0

10.0

 

* Lưu ý:
- Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT - KV3, các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm.
- Thời gian nhập học : Ngày 21/9/2013 (Thứ Bẩy).
- Thí sinh nộp hồ sơ ở cơ sở nào nhận giấy báo nhập học và phiếu báo điểm (nếu không trúng tuyển) tại cơ sở đó./.

 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn