Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh năm 2013

Hội đồng Tuyển sinh trường thông báo Kết quả phúc khảo điểm thi tuyển sinh Hệ đại học và Cao đẳng năm 2013 như sau:

I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT

Họ và tên

SBD

Kết quả sau phúc khảo

Toán

Vật Lý

Hóa học

1

Nguyễn Duy Anh

57

3,75

4,5

3,75

2

Nguyễn Tuấn Anh

101

0,75

   

3

Vũ Ngọc Hồng Anh

162

1,5

3,5

3,75

4

Lê Quang Chiến

432

3,0

   

5

Trịnh Xuân Doát

671

3,5

   

6

Hứa Mạnh Dũng

805

1,0

   

7

Nguyễn Quang Đông

1045

2,25

4,5

4,75

8

Trịnh Anh Đức

1134

2,75

   

9

Lê Minh Đức

1154

 

4,75

 

10

Nguyễn Đức Hải

1254

2,0

   

11

D­ương Xuân Hải

1315

5,25

   

12

Nguyễn Mạnh Hà

1379

3,25

   

13

Trần Văn Hạnh

1450

 

4,5

 

14

Nguyễn Thị Hiền

1568

2,0

   

15

Nguyễn Huy Hoàng

1832

3,25

   

16

Vũ Thị Thu H­ương

2245

5,25

   

17

Khổng Trung Kiên

2435

3,5

5,25

4,5

18

Đinh Thị Kh­ương

2421

4,25

   

19

Đặng Hoàng Hải Lâm

2568

4,75

   

20

Trịnh Sơn Lộc

2773

4,0

   

21

Nghiêm Thị Hải Luyến

2816

2

   

22

Nguyễn Văn Minh

2976

3,75

   

23

Nguyễn Xuân Nghiêm

3164

4,5

   

24

Nguyễn Văn Nghĩa

3191

0

   

25

Phạm Khôi Nguyên

3277

0,25

4,5

4,5

26

Nguyễn Đăng Quang

3573

3,5

   

27

Nguyễn Đức Sơn

3892

3,5

   

28

Nguyễn Song Thành

4139

2,75

5,0

4,5

29

Nguyễn Phúc Thành

4146

6,5

   

30

Lê Mạnh Thắng

4219

4,0

   

31

Phạm Văn Thiện

4343

4,25

3,5

3,0

32

Nguyễn Tiến Thịnh

4368

1,25

 

4,5

33

Phạm Văn Tiến

4656

4,5

   

34

Lê Thị Trang

4806

4,75

   

35

Nguyễn Thị Trang

4822

4,0

   

36

Nguyễn Tiến Trí

4862

3,0

   

37

L­ương Văn Trọng

4864

2,5

   

38

Trần Ngọc Tuấn

5060

4,0

3,75

3,75

39

Phạm Minh Tuấn

5082

3,75

   

40

Trần Lê Anh Tuấn

5137

3,0

   

41

Hà Đăng Tuấn

5212

3,75

   

42

Đỗ Hoàng Tùng

5338

2,75

5,5

4,5

43

Nguyễn Văn Tùng

5349

2,0

   

44

Vũ Ngọc Tú

5373

3,25

   

45

Nguyễn Văn Tứ

5433

4,0

4,5

5,0

46

Trần Văn Hoàn

14038

   

4,0

II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

TT

Họ và tên

SBD

Kết quả sau phúc khảo

Toán

Vật Lý

Hóa học

1

D­ương Mạnh C­ường

156

1,5

   

2

Lý Đại D­ương

227

0

   

3

Đinh Hoàng Định

270

0,5

   

4

Doãn Văn Lâm

622

0

   

5

Cao Mỹ Linh

641

2,5

3

3,75

6

Lại Văn Long

669

2,25

   

7

Trần Thị Thanh Mai

700

2,25

   

8

Đỗ Ngọc Cường

1040

0,75

   

9

Bùi Thanh Tùng

1217

0

   

10

Đoàn Thị Vóc

1344

0,75

   

11

Nguyễn Vân Anh

1394

0,75

   
 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn