Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và xét tuyển bổ sung hệ Cao đẳng chính quy năm 2013

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2013

THÔNG BÁO
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2013

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO HỆ CAO ĐẲNG

Ngành học

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Xét điểm thi đại học

Xét điểm thi cao đẳng

Vĩnh Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

Vĩnh

Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

           

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

 

11.0

12.0

10.0

14.0

18.0

12.0

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

   

10.0

   

15.0

 

+ CNKT xây dựng công trình thủy

   

10.0

   

15.0

 

+ CNKT kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

   

10.0

   

17.0

 

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

C510102

           

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

 

10.0

12.0

 

14.0

17.0

 

Kế toán

C340301

           

+ Kế toán doanh nghiệp

 

10.0

12.0

10.0

14.0

16.0

11.0

+ Kế toán - Kiểm toán

   

10.0

   

16.0

 

Khai thác vận tải

C840101

           

+ Khai thác vận tải đường sắt

   

10.0

   

15.0

 

+ Khai thác vận tải đường bộ

   

10.0

   

15.0

 

Tài chính - Ngân hàng

C340201

10.0

10.0

 

14.0

16.0

 

Quản trị kinh doanh

C340101

           

+ Quản trị doanh nghiệp

   

10.0

   

15.0

 

Quản lý xây dựng

C580302

           

+ Kinh tế xây dựng

   

10.0

   

15.0

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

C510201

           

+ CNKT Cơ khí máy xây dựng

   

10.0

   

15.0

 

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

   

10.0

   

15.0

 

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

         

15.0

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

C510205

10.0

12.0

 

14.0

15.0

 

Công nghệ thông tin

C480201

10.0

10.0

10.0

14.0

15.0

12.0

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

           

+ Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Tin học

   

10.0

   

15.0

 

(Điểm trúng tuyển trên áp dụng cho HSPT- KV3. Các đối tượng khác được xét chênh lệch ưu tiên về khu vực 0.5 điểm, về đối tượng 1.0 điểm)
Ghi chú:
Thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành đăng ký học, được Nhà trường báo gọi vào chuyên ngành có điểm trúng tuyển thấp hơn tại Hà Nội hoặc các cơ sở đào tạo khác của Trường.

II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN BỔ SUNG VÀO HỆ CAO ĐẲNG
Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải dành chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào các chuyên ngành như sau:
1. Chỉ tiêu xét tuyển:

Trình độ/Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu xét bổ sung

Cơ sở đào tạo

Vĩnh Yên

Hà Nội

Thái Nguyên

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

A,A1

200

     

+ CNKT xây dựng cầu đường bộ

     

50

20

50

+ CNKT xây dựng cầu đường sắt

       

20

 

+ CNKT xây dựng công trình thủy

       

40

 

+ CNKT kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

       

20

 

Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng

C510102

A,A1

40

     

+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp

     

20

20

 

Kế toán

C340301

A,A1

120

     

+ Kế toán doanh nghiệp

     

40

40

40

+ Kế toán - Kiểm toán

       

50

 

Khai thác vận tải

C840101

A,A1

80

     

+ Khai thác vận tải đường sắt

       

40

 

+ Khai thác vận tải đường bộ

       

40

 

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1

50

 

50

 

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1

30

     

+ Quản trị doanh nghiệp

       

30

 

Quản lý xây dựng

C580302

A,A1

30

     

+ Kinh tế xây dựng

       

30

 

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

C510201

A,A1

120

     

+ CNKT Cơ khí máy xây dựng

       

20

 

+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy

       

50

 

+ CNKT Cơ khí Đầu máy - toa xe

       

50

 

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

C510205

A,A1

40

20

20

 

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1

120

50

20

50

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

30

     

+ Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Tin học

       

30

 

2. Đối tượng và tiêu chí xét tuyển:

Các thí sinh dự thi cao đẳng khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn  (không có điểm liệt) >= điểm trúng tuyển đã xác định theo từng chuyên ngành nêu trên.

Các thí sinh dự thi đại học khối A, A1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013 có tổng điểm thi 3 môn  (không có điểm liệt) >= 10điểm.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Đơn xin xét tuyển (theo mẫu của trường) ở Tệp đính kèm.

+ Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi  và 1 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.

4. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Tại 3 cơ sở đào tạo của trường: Từ ngày 11/9/2013 đến 17 giờ ngày 30/9/2013

5. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

6. Điểm trúng tuyển: Xác định theo từng chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo.

7. Nguyên tắc xét tuyển:

Tuyển chọn thí sinh có điểm từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu .

8. Thời gian công bố điểm trúng tuyển xét tuyển bổ sung, thời gian nhập học sẽ được thông báo trên các Website của trường.

Ghi chú:

- Thí sinh trúng tuyển học các chuyên ngành, có nguyện vọng học chuyển đổi sang chuyên ngành khác được Nhà trường bố trí học bổ sung các học phần chênh lệch ( xem sơ đồ học chuyển đổi bên hoặc trên Website của trường).

- Thí sinh có nguyện vọng học hệ TCCN, Cao đẳng nghề xem thông báo tại bảng tin và trên các Website của trường: http://www.utt.edu.vn; http://facebook.com/utt.vn

* Địa chỉ và điện thoại liên hệ:

+ Tại Cơ sở Hà Nội: Số 54 Phố Triều Khúc - P. Thanh Xuân Nam - Q. Thanh Xuân - Hà Nội.

ĐT : ( 04) 35526713 hoặc ( 04 ) 38547536 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Tại Cơ sở đào tạo Vĩnh Yên : Phường Đồng Tâm - Tp. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐT: ( 0211) 3867404 hoặc ( 0211) 3 867405 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: P.Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

ĐT : (0280) 3 856545 hoặc ( 0280) 3855681. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Attachments:
Download this file (059 - Don_xet_tuyen_NV2_Caodang_2013.doc)059 - Don_xet_tuyen_NV2_Caodang_2013.doc[Mẫu đơn xét tuyển NV bổ sung]0 kB
 

Thông tin liên hệ

Cơ sở đào tạo Hà Nội
Địa chỉ: Số 54 Phố Triều Khúc, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 043.854.4264 - Fax: 043.854.7695
Email: infohn@utt.edu.vn - Website: utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc
Địa chỉ: 278 Lam Sơn, Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.386.7405 - Fax : 0211.386.7391
Email: infovy@utt.edu.vn - Website: vinhyen.utt.edu.vn

Cơ sở đào tạo Thái Nguyên
Địa chỉ: Phú Thái, Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280.385.6545 - Fax : 0280.374.6975
Email: infotn@utt.edu.vn - Website: thainguyen.utt.edu.vn