Văn bản KHCN của nhà nước
Ngày đăng : 08/06/2016

Quy trình quản lý và thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

Ngày đăng : 08/06/2016

Quy định về hoạt động KHCN của Trường Đại học Công nghệ GTVT

Ngày đăng : 17/02/2016

Thông tư 27 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sư dụng ngân sách nhà nước

Ngày đăng : 21/12/2015

21/12/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số 64/2015/TT-BMNMT, số 65/2015/TT-BMNMT, số 66/2015/TT-BMNMT, số 67/2015/TT-BMNMT ban hành các quy chuẩn quốc gia về môi trường

Ngày đăng : 17/12/2015

Văn bản Quy phạm pháp luật Nhà nước về Khoa học Công nghệ

Ngày đăng : 03/10/2015

QĐ 4064/BGTVT quy định một số định mức xây dựng, phân bố dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vự khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Tin mới nhận

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016
Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (03 đề tài của Giảng viên: 02 đề tài Khoa Cơ khí; 01 đề tài Khoa CNTT)

Hội thảo và Hội nghị
Hội thảo và Hội nghị

Hội thảo và Hội nghị

Giới thiệu hợp tác quốc tế
Giới thiệu hợp tác quốc tế

Khái quát về các hoạt động hợp tác quốc tế

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016
Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (01 đề tài sinh viên Khoa Công trình)

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016
Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016