Văn bản KHCN của nhà nước
Ngày đăng : 08/06/2016

Quy trình quản lý và thực hiện đề tài NCKH cấp Trường

Ngày đăng : 08/06/2016

Quy định về hoạt động KHCN của Trường Đại học Công nghệ GTVT

Ngày đăng : 17/02/2016

Thông tư 27 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sư dụng ngân sách nhà nước

Ngày đăng : 21/12/2015

21/12/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư số 64/2015/TT-BMNMT, số 65/2015/TT-BMNMT, số 66/2015/TT-BMNMT, số 67/2015/TT-BMNMT ban hành các quy chuẩn quốc gia về môi trường

Ngày đăng : 17/12/2015

Văn bản Quy phạm pháp luật Nhà nước về Khoa học Công nghệ

Ngày đăng : 03/10/2015

QĐ 4064/BGTVT quy định một số định mức xây dựng, phân bố dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vự khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

Tin mới nhận

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (06 đề tài Sinh viên Khoa Cơ khí)
Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (06 đề tài Sinh viên Khoa Cơ khí)

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (06 đề tài Sinh viên Khoa Cơ khí)

Hội thảo Sinh viên UTT với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Hội thảo Sinh viên UTT với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày 17/3/2017, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT) đã tổ chức hội thảo “Sinh viên UTT với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2014 - 2015 (02 đề tài của Giảng viên: 01 đề...
Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2014 - 2015 (02 đề tài của Giảng viên: 01 đề...

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2014 - 2015 (02 đề tài của Giảng viên: 01 đề tài Khoa Cơ sở kỹ thuật, 01 đề tài Khoa CNTT)

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (05 đề tài Sinh viên Khoa Cơ khí)
Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (05 đề tài Sinh viên Khoa Cơ khí)

Lịch nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2015 - 2016 (05 đề tài Sinh viên Khoa Cơ khí)

Hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật...
Hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật...

Sáng ngày 07/3/2017, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã phối hợp với S.S. Group - Nhật Bản tổ chức Hội thảo tư vấn giới thiệu việc làm và phỏng vấn tuyển dụng của các doanh...